Aktualności

Strona główna / Aktualności / Listopad 2022
zdjecie w tle

Instalacja performatywna „KORDIAN_A”

miejsce i czas
11-17.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na otwarcie instalacji performatywnej „Kordian_a”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Portiernia Sztuki. Wy­da­rze­nie od­by­wa się jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi - "Fa­bry­ka Lo­kal­nie", w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", któ­ry jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi.

1 2

Festiwal Pięknego Słowa

miejsce i czas
09.11.2022
Fabryka sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na finał Festiwalu Pięknego Słowa, który odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi. Organizatorem Festiwalu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego ,,Edukacja”.

311780061 557622509696178 8659675634716411257 n

"(U)KRA­INA BA­JEK W FA­BRY­CE SZTU­KI" | «(У)КРАЇНА КАЗОК У ФАБРИКА ШТУКИ»

miejsce i czas
04.11.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe wydarzenie "(U)kraina bajek w Fabryce Sztuki - słuchamy ukraińskich baśni ludowych", które odbędzie się w BAWIALNI w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach Wojewódzkiego Programu "Moce nadŁódzkie". Tекст українською нижче. ↓