A7A9086
IT Chorea Ja bog fot. Marta Ankiersztejn 8
Strona główna / Projekty / Pogranicze Kultur

Pogranicze Kultur

"POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą" to interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy online realizowany od sierpnia do grudnia 2020 roku, który obejmuje prezentację trzech spektakli Teatru CHOREA oraz międzynarodową konferencję naukową.

Polsko-ukraińskie relacje i wpływy w dziedzinie sztuki są niezwykle bogate i wynikają nie tylko z historycznej „płynności” naszej wschodniej, (a dla Ukrainy zachodniej) granicy. Wzajemne oddziaływanie i relacje miały bardzo zróżnicowaną i niekiedy bardzo dramatyczną dynamikę. Wpływy kulturowe z obu stron, przez wieki były niezwykle silne i przesuwały granicę z Azją daleko poza wschodnie granice Ukrainy.

 

 

 

Projekt "POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą" ma na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy Teatrem CHOREA, a teatrami, uniwersytetami i szkołami teatralnymi z Ukrainy. Z naszych dotychczasowych doświadczeń, spotkań z artystami ukraińskimi podczas wizyt studyjnych oraz warsztatów, które prowadziliśmy na Ukrainie, wynieśliśmy ogromną potrzebę odbudowania i umocnienia naszej wspólnej europejskiej przynależności kulturowej oraz umacniania naszych międzynarodowych relacji.

 

Teatr CHOREA w pandemicznych okolicznościach niepewności i izolacji przeformułował pierwotny kształt projektu - który oparty był na prezentacjach spektaklu „Tragedia Jana” we Lwowie, Kamionce Buskiej i Kijowie, oraz na przeprowadzeniu warsztatów teatralnych i konferencji naukowej na Uniwersytecie Lwowskim - na projekt prowadzony online. W sytuacji zagrożenia epidemicznego przenieśliśmy w całości projekt do Internetu. W ramach zadania przeprowadziliśmy międzynarodową, internetową polsko-ukraińską konferencję naukową, a także zaprezentowaliśmy trzy spektakle Teatru CHOREA, które mogą wyznaczyć perspektywę kreatywnej współpracy pomiędzy teatrami z Polski i Ukrainy w następnych latach. W ramach projektu powstała strona internetowa, na której udostępniliśmy spektakle opatrzone tłumaczeniem na język ukraiński, transmisję z konferencji, wywiady oraz teksty pokonferencyjne. Stworzyliśmy nowe, filmowe nagrania spektakli, wyreżyserowane w taki sposób, aby stały się atrakcyjne dla widza internetowego, lub widza teatru telewizji.

 

 

Zaprezentowaliśmy teatralny tryptyk, rozpięty na osi:
- "Źródła teatru"  - spektakl "Tragedia Jana", w reż. Waldemara Raźniaka
- "Teatr na pograniczu" - spektakl "Schulz: Pętla", w reż. Konrada Dworakowskiego
- "Teatr przemiany" - spektakl "ja, bóg", w reż. Joanny Chmieleckiej i Tomasza Rodowicza na podstawie tekstów Jerzego Grotowskiego

 

 

* Premiera filmu "Tragedia Jana", w reż. Waldemara Raźniaka
Spektakl oparty na dramacie Jakuba Gawatowica z 1619 roku, z intermediami w języku ukraińskim. Przez większość teatrologów ukraińskich ten dwujęzyczny spektakl uznawany jest za początek teatru ukraińskiego. Należy dodać, że spektakl Teatru CHOREA został zrealizowany jako pierwsza inscenizacja po 400 latach od premiery, która miała miejsce w Kamionce Strumiłowej, 30 km od Lwowa, na terenie dzisiejszej Ukrainy.
Więcej informacji

 

 

* Premiera filmu "Schulz: Pętla", w reż. Konrada Dworakowskiego
Spektakl oparty na poetyckiej prozie Bruno Schulza, urodzonego w Drohobyczu (w dawnej Ukrainie Zachodniej). Tematem spektaklu jest budowanie, na motywach prozy Schulza, wewnętrznej przestrzeni pamięci indywidualnej i zbiorowej ukierunkowanej na akt kreacji, uwalniającej marzenia i zmagającej się z nieuchwytnością pojęć. Spektakl skupia się na filozoficznym ujęciu aktu kreacji, uwalnianiu niedoskonałej pamięci, eksplorowaniu pojęć: piękna, brzydoty, ciała, śmierci, twórczości.
Więcej informacji

 

 

* Premiera filmu „ja, bóg”, w reż. Joanny Chmieleckiej, Tomasza Rodowicza i Waldemara Raźniaka

Spektakl skonstruowany i oparty na tekstach Jerzego Grotowskiego, który do tej pory wywiera ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnego teatru ukraińskiego.
Więcej informacji

 

 

* Międzynarodowa konferencja naukowa "Ukraina - Polska: Pogranicze Kultur Teatralnych"
Niezwykle ważnym elementem projektu jest międzynarodowa konferencja naukowa, w której udział wezmą wybitni teatrolodzy, badacze kultury i historycy z Polski i Ukrainy. Konferencja zostanie zorganizowana przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim, a także Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ:

 


* 8.12. 2020 / wtorek / 

 

- godz. 18:00 (czasu ukraińskiego)
Prezentacja projektu
Maya Harbuziuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
miejsce: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, ul. Łesia Kurbasa 3 Lwów, Ukraina, 79007 
więcej informacji: https://kurbas.lviv.ua/uk/

 

- godz. 18:15 (czasu ukraińskiego)
Filmowa premiera spektaklu "Tragedia Jana"
reż. Waldemar Raźniak
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, ul. Łesia Kurbasa 3 Lwów, Ukraina, 79007 
więcej informacji: https://kurbas.lviv.ua/uk/

 

- godz. 20:00 (czasu ukraińskiego)
Filmowa premiera spektaklu "Schulz: Pętla" 
reż. Konrad Dworakowski
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, ul. Łesia Kurbasa 3 Lwów, Ukraina, 79007 
więcej informacji: https://kurbas.lviv.ua/uk/

 


* 10.12.2020 / czwartek /

 

- godz. 19:00 (czasu ukraińskiego)
Filmowa premiera spektaklu "ja, bóg" 
reż. teatralna: Joanna Chmielecka, Tomasz Rodowicz, reż. telewizyjna: Waldemar Raźniak
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, ul. Łesia Kurbasa 3 Lwów, Ukraina, 79007 
więcej informacji: https://kurbas.lviv.ua/uk/

 

- godz. 20:30 (czasu ukraińskiego)
Spotkanie online z artystami Teatru CHOREA
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, ul. Łesia Kurbasa 3 Lwów, Ukraina, 79007 
więcej informacji: https://kurbas.lviv.ua/uk/

 


* 11.12.2020 / piątek /

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Ukraina - Polska: pogranicze kultur teatralnych" (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
miejsce: transmisja internetowa 

 

- godz. 10:00-10:15 (czasu ukraińskiego)
Otwarcie konferencji

 

- godz. 10:15-12:00 (czasu ukraińskiego)
Panel I: Teatr XVII-XIX wieku

1. dr hab. Maiia Harbuziuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów): "Tragedia albo wizerunek Śmierci Przeświętego Jana Chrzciciela..." Jakuba Gawatowicza jako dokument ukraińsko-polskiego pogranicza teatralnego"

2. prof. dr hab. Hanna Wesełowska (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, Kijów): "Spektakl z tekstami Jakuba Gawatowicza w Kamionce-Strumiłowej 1619 r. jako site-specific teatr".

3. mgr Oleś Kowal (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów): "Teatr szkolny Zakonu Bazylianów w Buczaczu jako część składowa kultury ukraińskiej (aspekt źródłoznawczy)"

4. mgr Julianna Polakowa (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Charków): "Życie teatralne Charkowa w pierwszej połowie XIX wieku: relacje ukraińsko-polsko-rosyjskie"

5. dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): "Motywy i tematy ukraińskie w dramatach Józefa Szujskiego"

 

- godz. 12:00-12:20 (czasu ukraińskiego)
Przerwa

 

- godz. 12:20-15:45 (czasu ukraińskiego)
Panel II: Teatr ХХ-ХХІ wieku

6. dr hab. Piotr Gorbatowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): "Polskie teatry w Kijowie w XX wieku"

7. prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki / Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Łódź / Warszawa): "Teatr niemiecki w pismach teatralnych Łesia Kurbasa"

8. dr hab. Dorota Jarzębek-Wasyl, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): "Andrzej Mielewski - ulubiony aktor Stanisława Wyspiańskiego"

9. dr Olena Kowalczuk (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, Kijów): "Ukraińsko-polskie kontakty scenograficzne w latach 20-30. XX wieku"

 

- godz. 14:00-14:20 (czasu ukraińskiego)
Przerwa

 

- godz. 14:20-15:45 (czasu ukraińskiego)

Panel III: Teatr ХХ-ХХІ wieku

10. Małgorzata Dziewulska (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa): „Sygnały” Tadeusza Hollendra i „Sygnały” Karola Kuryluka

11. mgr Sofia Rosa-Lawrentij (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów): "Recepcja polskiego teatru w prasie ukraińskiej dwudziestolecia międzywojennego: publikacje, autorzy, gatunki"

12. dr Jana Partoła (Narodowy Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego, Charków): "Polsko- ukraińskie projekty Charkowskiego Teatru Studio “Arabeski” jako poszukiwanie dialogu społeczno- kulturowego"

13. mgr Wiktor Moraczewski (Teatr CHOREA, Łódź): "Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą. Teatralny tryptyk: Tragedia Jana / Schulz: Pętla / ja, bóg"

 

- godz. 15:45-16:15 (czasu ukraińskiego)
Podsumowanie konferencji

 

- godz. 16:15-16:30 (czasu ukraińskiego)
Zamknięcie konferencji

 


* Premiery filmów online:

 

- 09 grudnia, godz. 18:00 (czasu ukraińskiego) "Tragedia Jana"
- 10 grudnia, godz. 18:00 (czasu ukraińskiego) "Schulz: Pętla"
- 11 grudnia, godz. 18:00 (czasu ukraińskiego) "ja, bóg"
Filmy będą prezentowane na stronie internetowej projektu.

 


* 26 grudnia 2020

 

- godz. 12:00 (czasu ukraińskiego) - prezentacja spektaklu "Tragedia Jana"
- godz. 14:00 (czasu ukraińskiego) - prezentacja spektaklu "Schulz: Pętla"
- godz. 16:00 (czasu ukraińskiego) - prezentacja spektaklu "ja, bóg"
- godz. 17:30 (czasu ukraińskiego) - spotkanie z artystami Teatru CHOREA
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/403463890987967/

 

 

Strona internetowa poświęcona projektowi "POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą": www.pohranychchyateatru.com

 

 

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.


LOGO niepodegla IAM EN COLOR

 

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb