Polityka prywatności

Strona główna / Kontakt / Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

Działając w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych, przekazujemy poniższą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr CHOREA w Łodzi.

 

 • Administratorem danych jest Teatr CHOREA w Łodzi.
  Adres: ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
  Strona www: http://wwww.chorea.com.pl
  Adres e-mail: chorea@chorea.com.pl
  Numer telefonu: +48 506 103 207
  P.o. Inspektora Ochrony Danych w Teatrze CHOREA w Łodzi dostępny jest pod adresem e-mail: chorea@chorea.com.pl
 • Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajdą się w bazie danych oraz bazie osób otrzymujących newsletter informujący o bieżących wydarzeniach, akcjach i promocjach organizowanych przez Teatr CHOREA w Łodzi. Dane te będą przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych, tylko na potrzeby Teatru CHOREA, to jest w celu kształtowania oferty.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez Teatr CHOREA do czasu ich usunięcia, co nastąpi na Państwa ewentualny wniosek.
 • Teatr nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO.