ART8100 www.harmonyart.eu
ART8888 www.harmonyart.eu
ART8825 www.harmonyart.eu
Strona główna / Warsztaty / POWRÓT DIONIZOSA - Między Eurypidesem a Grotowskim

POWRÓT DIONIZOSA - Między Eurypidesem a Grotowskim

Warsztaty dla profesjonalnych aktorów, tancerzy i muzyków, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. Uruchomić w pełni własne ciało i przekroczyć jego ograniczenia. Otworzyć swój głos i ożywić słowo w intensywnym działaniu. W uwalniającym zmęczeniu łączyć dźwięk z rytmem, rytm z ruchem, ruch ze słowem, słowo z pieśnią. Budować precyzyjne znaki w zbiorowych, polifonicznych strukturach choreograficzno-muzycznych. Stworzyć organiczną formę dla spontaniczności, okiełznać żywioł własnego ciała. Odkryć siłę aktora zbiorowego, która daje moc jednostce. W tańcu i śpiewie przywołać i spotkać Dionizosa.  Zapraszamy na „Powrót Dionizosa. Między Eurypidesem a Grotowskim” - Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA, inspirowane teatralną i pozateatralną pracą Jerzego Grotowskiego oraz dramatem antycznym i muzyką starożytnej Grecji. Na warsztatach CHOREI jest ostro, dynamicznie, akrobatycznie, ruchowo, muzycznie i zespołowo. Będziecie jednocześnie śpiewać w polifonicznych współbrzmieniach i tańczyć w nieparzystych rytmach – w grupie i intensywności. Prawdziwe dionizyjskie doświadczenie.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

 

PRACA Z CIAŁEM:

 • intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca
 • praca z partnerem i przestrzenią, zwiększanie świadomości własnego ciała i świadomości pracy w grupie
 • praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji
 • nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączona z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

 
PRACA Z GŁOSEM:

 • rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem
 • poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych oraz oddechowych
 • uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami
 • nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

PRACA Z RYTMEM:

 • praca z rytmami nieparzystymi
 • uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy
 • wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu
 • praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

 

Pracę prowadzi Tomasz Rodowicz – aktor, reżyser, muzyk, dyrektor Teatru CHOREA, współpracownik Jerzego Grotowskiego, oraz najlepsi instruktorzy i artyści Teatru CHOREA.

 

Warsztat organizowany jest na zamówienie, w ramach stałej oferty Teatru CHOREA.

 

Proponujemy warsztaty 1,2,3 lub 5 dniowe (z możliwością zakończenia pokazem pracy).

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 103 207, lub mailowy: chorea.warsztaty@gmail.com