Regulamin Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA od kilku lat zapraszają na całoroczny cykl Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi. Co miesiąc proponujemy program kilku świetnych wydarzeń przeznaczonych dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i opiekunów. W programie cyklu znajdują się się warsztaty ruchowe, teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, sensoryczne, performerskie oraz warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów i artystów z całej Polski.

Regulamin Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi

1. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi organizowane są przez Fabryklę Sztuki w Łodzi oraz Teatr CHOREA, zwanych organizatorami wydarzenia.

2. W czasie Twórczych Warsztatów rodzinnych i Twórczych Warsztatów dla dzieci, każde dziecko uczestniczące w wydarzeniu, musi pozostać po opieką rodzica lub dorosłego opiekuna. Zachęcamy przy tym rodziców i opiekunów do wspólnej, kreatywnej pracy z dzieckiem. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki organizowane są w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i opiekunów.

3. Jeśli rodzice lub opiekunowie zapisują na warsztaty dziecko, którego wiek jest niezgodny z przedziałem wiekowym określonym przez prowadzącego warsztaty i umieszczonym w opisie warsztatów, wówczas rodzice lub opiekunowie ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w warsztatach. Prowadzący ani organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci młodsze lub starsze uczestniczące w wydarzeniu, które przeznaczone jest dla innej grupy wiekowej.

4. Prosimy o zabieranie wygodnego stroju i butów na zmianę na warsztaty, zwłaszcza na wydarzenia dotyczące pracy z ciałem, głosem oraz na wszystkie warsztaty rodzinne i warsztaty dla dzieci.

5. Przed rozpoczęciem warsztatów prosimy uczestników o poinformowanie osoby prowadzącej o kontuzjach i chorobach, zwłaszcza przed wydarzeniami dotyczącymi pracy z ciałem i głosem.

6. Opłata za udział w Twórczych Warsztach rodzinnych i Twórczych Warsztatach dla dzieci i młodzieży wynosi 15 zł za dziecko. Dorośli, którzy chcą wziąć udział w warsztach rodzinnych, lub warsztatach dla dzieci i młodzieży indywidualnie, dokonują opłaty 15 zł za osobę.

7. Opłata za udział w Twórczych Warsztatach dla młodzieży i dorosłych wynosi 15 zł od osoby.

8. Opłata za udział w Twórczych Warsztatach mistrzowskich wynosi 20 zł od osoby.

9. Płatność za udział we wszystkich Twórczych Warsztatach stacjonarnych, odbywających się w Fabryce Sztuki w Łodzi, przyjmujemy wyłącznie gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia. Płatność przyjmuje osoba prowadząca wydarzenie, lub koordynator warsztatów, który jest obecny przed rozpoczęciem wydarzenia.

10. Płatność za udział w warsztatach odbywających się online, przez komunikator internetowy, należy przelać na konto Fabryki Sztuki w Łodzi: 39 1050 1461 1000 0090 7283 1077. W tytule przelewu należy umieścić tytuł warsztatu, datę warsztatu oraz imię i nazwisko uczestnika / opiekuna. Osoby, które prześlą potwierdzenie przelewu (na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org), dzień przed warsztatem, drogą mailową otrzymują link do wydarzenia. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach online, Fabryka Sztuki nie zwraca przelanej opłaty. Nadawca przelewu będzie mógł wykorzystać opłatę w późniejszym terminie, na poczet udziału w kolejnych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki. 

11. Udział w warsztatach transmitowanych na żywo na fanpage'u Fabryki Sztuki na Facebooku (https://www.facebook.com/fabrykasztukilodz) jest bezpłatny.

12. Podczas Twórczych Warsztatów wykonywana jest dokumentacja fotograficzna wydarzeń. Zdjęcia publikowane są na fanpage'u Fabryki Sztuki i Teatru CHOREA na Facebooku, jako relacje z wydarzeń. Jeśli uczestnik warsztatów nie wyraża zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku, prosimy aby poinformował o tym osobę fotografującą, prowadzącego warsztaty lub koordynatora warsztatów.

13. Organizatorzy mają prawo do odwołania warsztatów, w przypadku kiedy nie zostanie zebrana odpowiednia ilość uczestników pozwalająca na właściwe przeprowadzenie wydarzenia, lub z innych powodów niezależnych od Organizatorów, które uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów.

14. W przypadku odwołania warsztatów wszyscy uczestnicy, który zarezerwowali miejsce na wydarzenie, zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatorów o jego anulowaniu.

15. Zapisy na Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00, pod adresem mailowym: warsztaty@fabrykasztuki.org, lub pod numerem telefonu: +48 506 103 207. Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

16. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników. W przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko dorosłego opiekuna/rodzica. W przypadku warsztatów dla dorosłych: imię, nazwisko i wiek uczestnika. 

17. System rezerwacji miejsc na warsztaty zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia sobotnie, niedzielne i poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godzinie 18:00. 

18. Prosimy uczestników o powiadomienie organizatorów o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjmowania zgłoszeń na kolejne warsztaty (przez następny miesiąc) od osób, które nie uprzedziły organizatorów o odwołaniu rezerwacji.

19. Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą organizatorów.

20. Osoby zgłaszające udział w Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi przyjmują do wiadomości, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, info@fabrykasztuki.org.

  • Administratorem danych osobowych jest Teatr CHOREA w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody bezterminowo.

  • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

  • Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  • Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

  • Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej.

Dokonanie opłaty warsztatowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

 

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.