Nagrody

Strona główna / O nas / Nagrody


Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2011/2012

 • Statuetka "Energia Kultury 2011" w kategorii najważniejszego wydarzenia kulturalnego w 2011 roku, za realizację międzynarodowego edukacyjno-artystycznego widowiska muzyczno-tanecznego „Oratorium Dance Project”.
 • Nagroda "Złotej Maski" przyznawana przez łódzkie środowisko teatralne w kategorii najważniejszego wydarzenia teatralnego sezonu za realizację międzynarodowego edukacyjno-artystycznego widowiska muzyczno-tanecznego „Oratorium Dance Project”.
 • Nagroda "Punkt dla Łodzi" przyznawana przez łódzkie organizacje pozarządowe za realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2012, za realizację polsko-izraelskieo plenerowego spektaklu teatralnego "Szpera 42", oraz za za realizację międzynarodowego edukacyjno-artystycznego widowiska muzyczno-tanecznego „Oratorium Dance Project”.

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2013/2014

 • Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dla Tomasza Rodowicza, założyciela i dyrektora Teatru CHOREA.
 • Nagroda "Srebrnego Pierścienia", wyróżnienie Dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, dla Fabryki Sztuki w Łodzi i Teatru CHOREA, za realizację całorocznego projektu artystyczno-edukacyjnego „UWAGA Człowiek! Napięcia Miasta".
 • Nagroda za spektakl "Brzydal" na 26 Festiwalu ŁóPTA 2013 oraz nominacja spektaklu "Brzydal" do udziału w Festiwalu Łódzkie Spotkania Teatralne 2013.

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2014/2015

 • Nominacja do nagrody "Plastry Kultury" w kategorii najważniejsze wydarzenie teatralne roku za organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2014.
 • Spektakl "DERBY.Białoczerwoni" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, według tekstu Artura Grabowskiego, otrzymał nagrodę "Złotej Maski" za najważniejsze wydarzenie na scenie off w sezonie.

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2015/2016

 • Spektakl "DERBY.Białoczerwoni" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, według tekstu Artura Grabowskiego, otrzymał nominację do nagrody "Plastry Kultury" w kategorii najlepszy spektakl teatralny roku.
 • Spektakl "Szczelina" Teatru CHOREA, na motywach dramatu "Zanikam" Arne Lygre, w reżyserii Tomasza Rodowicza, otrzymał nagrodę "Złotej Maski" za najlepsze wydarzenie na scenie off w sezonie.
 • Spektakl "Szczelina" Teatru CHOREA, na motywach dramatu "Zanikam" Arne Lygre, w reżyserii Tomasza Rodowicza, otrzymał nominację w plebiscycie „Łódź Jest Kulturą – NAJLEPSZA PREMIERA 2015/2016”.

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2016/2017

 • Międzynarodowy Festiwal Retropespektywy 2016 - Teatr naznaczony muzyką, tworzony przez zespół Teatru CHOREA, zajął 3 miejsce w plebiscycie "Armatka Kultury" na najbardziej wystrzałowe wydarzenie w łódzkiej kulturze w sezonie 2015/2016.
 • Tomasz Rodowicz – lider i dyrektor Teatru CHOREA, został laureatem Nagrody "O 2017" w kategorii Teatr, za stworzenie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy.
 • Festiwal Perspektywy 2017, organizowany przez Teatr CHOREA został wyróżniony TEATRALNYM ZNAKIEM JAKOŚCI, przyznawanym przez środowisko teatralne za tworzenie różnorodnego programu artystycznego i edukacyjnego, działania przeciw wykluczeniu, odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność i transparentność.

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2017/2018

 • Nagroda"Punkt dla Łodzi" w kategorii "WYDARZENIA", dla spektaklu "1905. Człowiek niepodległy", uświetniającego obchody 113 rocznicy Rewolucji 1905 roku i Powstania Łódzkiego, który Teatr CHOREA współtworzył z Klubem Krytyki Politycznej w Łodzi, grupą historyczną "Łodzianka", Warszawskim Chórem Rewolucyjnym "Warszawianka", Krakowskim Chórem Rewolucyjnym i Wrocławskim Chórem Rewolucyjnym. Uzasadnienie nagrody: "Za podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach historycznych, ważnych dla łódzkiej tożsamości" (data: 1 lipca 2018).

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2018/2019

 • Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Tomasza Rodowicza – Dyrektora Teatru CHOREA i prezesa Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Wręczenie nagrody odbyło się 2 października 2018 roku, podczas uroczystej inauguracji sezonu kulturalnego w Łodzi 2018/2019, w Muzeum Miasta Łodzi.
 • Spektakl "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym został zakwalifikowany do V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.
 • Tomasz Rodowicz w dniu 27 lutego 2019 został laureatem prestiżowej nagrody im. Zygmunta Hübnera "CZŁOWIEK TEATRU". Tym samym dyrektor Teatru CHOREA dołączył do świetnego grona laureatów tego wyróżnienia - Anny Augustynowicz, Jana Englerta, Jerzego Treli, Piotra Cieplaka i Jacka Głomba. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 25 marca 2019 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.
 • Spektakl "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym został zwycięzcą 27 edycji festiwalu Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA w Toruniu.
 • Spektakl „Tragedia Jana” w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym, został zakwalifikowany do programu "Teatr Polska 2019", organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Spektakl "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym został laureatem Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best Off”.
 • Spektakl "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym, został wyróżniony przez krytyków teatralnych jako jeden z najlepszych spektakli offowych sezonu 2018/2019, w ankiecie wrześniowego numeru Miesięcznika Teatr.
 • Spektakl muzyczny "Bracia Polarnej Zorzy", który Teatr CHOREA stworzył razem z Teatrem Figur z Krakowa, został wyróżniony w ankiecie "Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2018/2019", w kategorii na najlepsze przedstawienie teatru lalek, we wrześniowym numerze Miesięcznika Teatr.
 • Spektakl "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym otrzymał nagrodę Złotej Maski za najlepsze wydarzenie teatralne na scenie off w sezonie 2018/2019.
 • Spektakl "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka, który Teatr CHOREA stworzył we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Scenicznym, znalazł się na 3 miejscu w rankingu 10 najlepszych spektakli sezonu 2018/2019, oraz został doceniony za choreografię autorstwa Liwii Bargieł, w "Subiektywnym Alfabecie Teatralnym 2019" autorstwa Arama Sterna, w Miesięczniku "Menażeria", Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego "Megafon".

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2019/2020

 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2019 - Widz / Uczestnik / Współtwórca, otrzymał nominację do nagrody "Plastry Kultury" w kategorii najważniejsze wydarzenie teatralne roku 2019. Organizatorem konkursu jest portal plasterlodzki.pl.
 • Tomasz Rodowicz otrzymał nominację Kapituły Redakcyjnej Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego do tytułu "Osobowość Roku 2019" w kategorii Kultura.
 • Tomasz Rodowicz otrzymał nominację Kapituły Redakcyjnej Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego do tytułu "Osobowość Roku 2019" w kategorii Kultura.
 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2019 - Widz / Uczestnik / Współtwórca, otrzymał nominację w plebiscycie "ARMATKA KULTURY" na najbardziej wystrzałowe wydarzenie w kulturze w 2019 roku. Plebiscyt organizowany jest przez Magazyn Kulturalny "Kalejdoskop".
 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2019 - Widz / Uczestnik / Współtwórca, został zwycięzcą plebiscytu "Plastry Kultury" w kategorii najważniejsze wydarzenie teatralne roku 2019. Organizatorem konkursu jest portal plasterlodzki.pl.

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2020/2021

 • Cztery produkcje Teatru CHOREA: video-performance "W wieży zamknięta" i spektakl "Księżniczki" w reżyserii Julii Jakubowskiej, a także instalacja performatywna "Schulz:Skrawki" i spektakl "Schulz: Pętla" w reżyserii Konrada Dworakowskiego, zostały wyróżnione w przeglądzie najciekawszych łódzkich inicjatyw kulturalnych w 2020 roku, opublikowanym przez Magazyn Kulturalny "Kalejdoskop".

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2021/2022

 • Joanna Chmielecka - ak­tor­ka Te­atru CHO­REA - otrzy­ma­ła na­gro­dę "Srebr­ny Pier­ścień", dla naj­lep­szej ak­tor­ki se­zo­nu 2021/22, w Łodzi. „Srebr­ny Pier­ścień” po raz pierw­szy przy­zna­no w 1972 roku Bo­gu­sła­wo­wi Soch­nac­kie­mu. Tę pre­sti­żo­wą na­gro­dę dla naj­lep­sze­go ak­to­ra lub ak­tor­ki mi­nio­ne­go se­zo­nu do­tych­czas otrzy­ma­li m.in.: Mi­ro­sła­wa Ol­biń­ska, Ewa Mi­row­ska, Wło­dzi­mierz Twar­dow­ski, Piotr Kru­kow­ski, Ga­brie­la Mu­ska­ła, Agniesz­ka Wię­dło­cha, Agniesz­ka Skrzyp­czak, Ja­cek Łu­czak czy Łu­kasz Bat­ko. 
 • Janusz Adam Biedrzycki - ak­tor i re­ży­ser Te­atru CHO­REA został lau­re­atem sty­pen­dium ar­ty­stycz­nego Mia­sta Ło­dzi, za re­ali­za­cję spek­ta­klu "Zło­ta nić".
 • Dzie­cię­ca Gru­pa Te­atral­na CHO­REA otrzy­ma­ła spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie "Tren­dy 2022" - za nie­sza­blo­no­we i sku­tecz­ne po­dej­ście do pro­ce­su twór­cze­go, za spek­takl "Sklep z do­brym hu­mo­rem", pod­czas 43. Ogól­no­pol­ski Fe­sti­wal Te­atru Mło­dych Dzia­twa 2022.
 • Spek­takl Te­atru CHO­REA "Śmierć na gru­szy", w re­ży­se­rii Łu­ka­sza Kosa, zo­stał wy­róż­nio­ny jako naj­lep­sze przed­sta­wie­nie of­fo­we se­zo­nu, w an­kie­cie "Naj­lep­si w se­zo­nie" pu­bli­ko­wa­nej przez mie­sięcz­nik "Te­atr",  a także został wyróżniony przez Piotra Olkusza, jako najlepszy spektakl roku 2021, w kategorii Teatr, w "Kulturalnym podsumowaniu roku 2021", opublikowanym przez portal "MIEJ MIEJSCE".
 • Spek­takl "RA­GNA­ROK", w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii Ad­ria­na Bart­cza­ka, zre­ali­zo­wa­ny pe­zez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA i Te­atrem Car­te Blan­che, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG, zo­stał na­gro­dzo­ny jako NAJ­LEP­SZY SPEK­TAKL na Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu Te­atral­nym "COM • ME­DIA" w Aly­taus Te­atras na Li­twie.

  

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2022/2023

 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022 - Początek Nowego Świata - otrzymał nominację w plebiscycie "Plastry Kultury" w kategorii najważniejsze wydarzenie teatralne roku 2022. Organizatorem konkursu jest portal plasterlodzki.pl.
 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022 - Początek Nowego Świata - został wyróżniony przez Martę Zdanowską, jako jedno z najlepszych wydarzeń teatralnych roku 2022, w kategorii Teatr, w "Kulturalnym podsumowaniu roku 2022", opublikowanym przez portal "MIEJ MIEJSCE".
 • Spek­takl "RA­GNA­ROK", w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii Ad­ria­na Bart­cza­ka, zre­ali­zo­wa­ny pe­zez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA i Te­atrem Car­te Blan­che, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG został wyróżniony przez Martę Zdanowską, jako jeden z najlepszych spektakli teatralnych roku 2022, w kategorii Teatr, w "Kulturalnym podsumowaniu roku 2022", opublikowanym przez portal "MIEJ MIEJSCE".

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie artystycznym 2023/2024

 • Tomasz Rodowicz, Joanna Chmielecka i Anna Maszewska zostali wyróżnieni jubileuszowymi medalami z okazji 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich. Medale otrzymało 600 zasłużonych mieszkańców Łodzi, działających w różnych sektorach i branżach,  którzy w szczególny sposób przysłużyli się do rozwoju miasta.
 • Tomasz Rodowicz, Maja Caban, Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska i Anna Maszewska, zostali wyróżnieni udziałem w projekcie „Kultura Odporna", realizowanym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Projekt jest przedsięwzięciem prezentującym portrety 77 wybranych artystek i artystów związanych z miastem. W gronie wyróżnionych osób znalazły się osoby, dzięki którym łódzka kultura może istnieć i się rozwijać.