433919403 808671761285299 8324025312432302080 n
Strona główna / Projekty / Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki 2022 i 2024, to program przygotowany we współpracy ze szkołami oraz nastawiony na kompleksową pracę edukacyjno-kulturalną w lokalnym środowisku. Zadaniem programu jest wzmacnianie i rozwijanie kapitału społecznego, zachęcanie do korzystania z oferty kulturalnej, umożliwianie i ułatwianie dostępu do kultury, rozwijanie kompetencji społecznych, docieranie do osób zagrożonych wykluczeniem z powodów materialnych, zdrowotnych i innych. Na program składają się bezpłatne, całoroczne cykle warsztatowe dla konkretnych grup szkolnych, mieszkańców terenów wokół Fabryki Sztuki oraz warsztaty z zaproszonymi gośćmi. Aby oferta była kompleksowa zadanie kierujemy zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Ponadto równoległe odbywają się szkolenia kadry kultury, w zakresie kierowania oferty kulturalnej do odbiorców zagrożonych wykluczeniem.

 

 

 

 

Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi 2024

 

W ramach programu współpracujemy:

 

1. ZE SZKOŁAMI I ORGANIZACJAMI

 • Warsztaty teatralne dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi
  Prowadzenie: Janusz Adam Biedrzycki, Maja Caban
 • Warsztaty teatralne dla samorzeczników z Fundacji Autism Team
  Prowadzenie: Ewa Otomańska, Małgorzata Lipczyńska, Maja Caban
 • Warsztaty teatralne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10
  Prowadzenie: Wiktor Moraczewski, 
  Anna Maszewska
 • Warsztaty teatralne dla dzieci ze społeczności lokalnej
  Prowadzenie: Ewa Otomańska
 • Warsztaty teatralne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi
  (od września 2024)
 • Warsztaty teatralne dla Przedszkola Miejskiego nr 76 w Łodzi
  Prowadzenie: Joanna Filarska
 • Warsztaty teatralne dla Przedszkola "Koliberek"
 • Warsztaty uważności "Czułe opowieści"
  Prowadzenie: Justyna Osiecka, Małgorzata Lipczyńska

 

2. Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

 • LETNIE WARSZTATY NA ABRAMCE!

- Warsztaty animacji poklatkowej: "Historie lokalne"
Prowadzenie: Przemysław Buksiński, Joanna Filarska, Dagna Kidoń, Natalia Spychała, Magda Bryll oraz zaproszeni goście. 

- Warsztaty rękodzielnicze: "Warsztaty wyplatania z wikliny papierowej", "Warsztaty wyplatania z muliny"
Prowadzenie: Dagmara Appel, Joanna Filarska

- Warsztaty ruchowe: "Parkour"
Prowadzenie: Mariusz Marciniak

- Warsztaty sportowe: "Krav Maga"
Prowadzenie: Elina Toneva

- Warsztaty muzyczne dla najmłodszych
Prowadzenie: Karolina Sylwia Kowalska

 

 

W ramach programu organizujemy:

 

3. DOSKONALENIE KADR

 • "Warsztat teatru praktycznego"
  Prowadzenie: Przemysław Buksiński
 • "Warsztat pedagoga teatru dla osób pracujących z grupami"
  Prowadzenie: Iga Załęczna

 

4. WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • "Warsztaty ekspresji twórczej"
  Prowadzenie: Janusz Szymański
 • "Warsztaty lalkarskie dla młodzieży"
  Prowadzenie: Hanna Matusiak, Łukasz Batko

 

5. KATALOG 

- Zapis i podsumowanie efektów naszej całorocznej pracy

 

 

Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi 2022

 

W ramach programu współpracowaliśmy:

 

- ze Szkołą Podstawową nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi

- ze Szkołą Podstawową nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

- z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 3 w Łodzi

- ze Szkołami Społecznymi Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi

- ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

- z Fundacją Autism Team

 

W ramach programu "Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi" wspólnie z artystami i instruktorami z Teatru CHOREA w Łodzi, prowadzilimy cykle warsztatów teatralnych w szkołach oraz w naszej siedzibie. Warsztaty skierowane są do grup dziecięcych i młodzieżowych, uczniów, a także ich rodziców. Efekty prac warsztatowych będzie można oglądać podczas pokazów pracy, realizowanych pod koniec roku 2022.

 

Ponadto współorganizujemy również "Festiwal Pięknego Słowa".

 

Dodatkowo, w ramach działań lokalnych, przeprowadziliśmy cykl letnich warsztatów mutidyscyplinarnych, w łódzkim pasażu Abramowskiego, który kontynuowany jest w Fabryce Sztuki w Łodzi.

 

 

 • WARSZTATY Z MŁODZIEŻĄ Z MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 W ŁODZI

 

Warsztaty odbywały się raz w tygodniu, od kwietnia do grudnia 2022. Młodzież przychodziła na zajęcia do Fabryki Sztuki w Łodzi.

Prowadzący: Janusz Adam Biedrzycki, Maja Caban, Anna Maszewska

 

Jako teatr alternatywny, od początku naszej działalności, zadajemy sobie pytania dotyczące naszego funkcjonowania w otaczającej nas społeczności oraz staramy się wychodzić z działaniami edukacyjnymi do różnych grup odbiorców. Jedną z tych grup są młodzi, rozwijający się i dojrzewający ludzie, szczególnie ci, którzy z różnych względów już doświadczają jakiegoś rodzaju wykluczenia.

Początek pracy warsztatowej stanowił etap uruchomienia ciała przez proste zabawy ruchowe i rozgrzewki. Ważne było także wprowadzenie zagadnienia pracy z partnerem i budowanie wzajemnych relacji, zaufania, pozwolenia sobie na dotyk, aż do głębszej pracy świadomościowej, kontakt improwizacji a nawet prostych elementów akrobatycznych. Bardzo ważnym etapem pracy są zabawy i ćwiczenia integracyjne, budujące poczucie wspólnoty, wzajemnej zabawy, zaufania i redukowania napięć. Mimo początkowych trudności, spowodowanych dużym oporem i nieufnością uczestników, prowadzącym udało się wypracować z młodzieżą rozwiązania, które ustabilizowały pracę i umożliwiły nawiązanie porozumienia. Ciągłość relacji i prowadzonych zajęć oraz ustalenie klarownych granic i warunków uczestnictwa, pozytywnie wpłynęły na komfort zarówno uczestników, jak i prowadzących.

 

 

 • WARSZTATY Z MŁODZIEŻĄ ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ STOWARZYSZENIA AD REM

 

Warsztaty odbywały się raz w tygodniu, od kwietnia do grudnia 2022. Młodzież przyjeżdżała na zajęcia do Fabryki Sztuki w Łodzi.

Prowadzące: Ewa Otomańska, Joanna Filarska

 

Prowadzące na początku wybierały głownie ćwiczenia integrujące grupę oraz gry i zabawy rozwijające empatię, uważność i rozwój wyobraźni.  Stopniowo, w proponowane uczestnikom i uczestniczkom aktywności, zaczęto wplatać niektóre narzędzia warsztatu teatralnego, takie jak: ćwiczenia fizyczne, próby budowania postaci czy działania zespołowe. Wykorzystywane były ćwiczenia z wyłączeniem zmysłu wzroku, ćwiczenia poszerzające świadomość ciała oraz rozwój integracji sensorycznej, oparte na metodzie Sensory Labirynt Theatre. Podczas prowadzonego procesu dużą uwagę przykładano do promowania wśród młodzieży posługiwania się między sobą  językiem “bez przemocy” oraz rozwiązywania konfliktów tą metodą. W trakcie cyklu do grupy dołączyła grupa dzieci z najbliższej okolicy, która utworzyła się po intensywnych plenerowych warsztatach letnich. Dzięki temu uczestnicy i uczestniczki mogli dzielić się między sobą wiedzą i pomysłami oraz odnaleźć nowe przyjaźnie.

 

 

 • WARSZTATY Z MŁODZIEŻĄ Z KLUBU ŚWIADOMEJ MŁODZIEŻY PRZY FUNDACJI AUTISM TEAM

 

Warsztaty odbywały się dwa razy w miesiącu, od kwietnia do grudnia 2022. Młodzież przyjeżdżała na zajęcia do Fabryki Sztuki w Łodzi. Cykl zakończył się pokazem pracy „Nasze Światy”.

Prowadzące: Maja Caban, Małgorzata Lipczyńska, Ewa Otomańska

 

Celem spotkań było stworzenie klimatu otwartości i inkluzywności oraz wzajemnej współpracy, w duchu zabawy i radości, przez prowadzenie zabaw teatralnych i gier integracyjnych. Zrealizowany materiał merytoryczny dotyczył pracy z głosem i ciałem, pogłębienia jego świadomości i sprawności, wspierania koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni. Ważną częścią pracy była praca z partnerem oraz praca w grupie – budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier dotyczących kontaktu fizycznego i bycia w relacji scenicznej z drugim człowiekiem. Ze względu na specyfikę grupy, w każdym aspekcie wiodąca była atmosfera zaufania, bliskości i budowania poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości mówienia o swoich potrzebach, uczuciach i granicach.

 

Wypowiedzi uczestników:

 

„To jest frajda, że mamy siebie, takie miejsca i takie możliwości. Możemy być szczęśliwi i wolni od presji ludzi i ich oczekiwań. Działamy jak lubimy i jesteśmy szczęśliwi.” (Jan Gawroński)

 

"Praca z ciałem to jest coś, co pozwala nam lepiej poczuć siebie samych, a także pomóc zrozumieć, co może czuć druga osoba. Zajęcia z choreografii pomagają nam poczuć się pewniej, swobodniej i oswoić trudne dla nas aspekty życia codziennego. To, że możemy wyrażać siebie i mówić o swoich odczuciach w związku z tym, co działo się na zajęciach, pozwala nam dodatkowo przeanalizować i wczuć się w siebie nawzajem. To bardzo ważne w życiu, by umieć rozpoznawać samego siebie i tego drugiego. Umieć nazywać swoje odczucia i dopasować je do sytuacji, w której się znaleźliśmy oraz starać się wyczuć to, co może czuć ten drugi. Myślę, że dialog w tej sferze odgrywa niebagatelną rolę – pytanie drugiej osoby jak się czuje w związku z naszym dotykiem i upewnienie się, że to jest dla niej ok – to kluczowy element porozumienia na płaszczyźnie społecznej." (Monika Dąbrowska)

 

 

 • WARSZTATY Z DZIEĆMI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁODZI

 

Warsztaty odbywały się co tydzień, w siedzibie szkoły. Kilkukrotnie zaprosiliśmy dzieci do Fabryki Sztuki, kiedy dany temat wymagał większej przestrzeni i dodatkowych rekwizytów.

Prowadzący: Joanna Filarska, Małgorzata Lipczyńska, Wiktor Moraczewski

 

Spotkania teatralne z uczniami klasy drugiej, opierają się na grach i zabawach teatralnych. Bardzo istotne jest również stworzenie atmosfery zaufania, swobody wypowiedzi, z wzajemnym poszanowaniem granic oraz zachęcanie uczniów do samodzielnego, nieszablonowego myślenia. Celem warsztatów jest zarówno praca teatralna (praca nad tekstem w zakresie wiersza i prozy; przedstawianie sensów literackich poprzez ruch, gest, taniec; zagadnienia ról indywidualnych w teatrze, przy jednoczesnym podkreśleniu wagi działań grupowych i wzajemnego wspierania się w nich), jak i praca nad zintegrowaniem grupy oraz wspieraniem rozwoju indywidualnego i kreatywności uczniów, poprzez dostosowane do tego zabawy, rozmowy i tworzenie atmosfery opartej na wzajemnym szacunku. Jako że dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozwijają się w różnym tempie, a ich gotowość do pracy teatralnej jest kwestią indywidualną, praca stricte teatralna stanowi tu niejako uzupełnienie warsztatów. Obserwując ogromną potrzebę samostanowienia, bycia zauważonym i wysłuchanym, prowadzący za priorytet uznali niwelowanie tych deficytów. Wychodząc z założenia, że jakakolwiek praca nie ma sensu bez poczucia bezpieczeństwa, uważnego słuchania i wytworzenia tożsamości grupowej - edukatorzy pracują nad wspieraniem uczniów w ich podmiotowości.

 

Wypowiedź Joanny Swacyny, wychowawczyni:

 

„Te warsztaty dają im możliwość bycia sobą. W klasie się oceniają, na zajęciach są swobodniejsi. (…) Mają poczucie podmiotowego traktowania. W grupie rozwinęła się umiejętność wyrażania własnego zdania, rozpoznawania emocji swoich i innych i nazywania ich. Dzieci rozwijają też wrażliwość estetyczną i aktywność ruchową.”

 

 

 • WARSZTATY Z DZIEĆMI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W ŁODZI

 

Warsztaty odbywały się co tydzień, w siedzibie szkoły. Zakończyły się pokazem pracy „Chocapick”.

Prowadzenie: Anna Maszewska, Wiktor Moraczewski

 

Pierwsze spotkania opierały się przede wszystkim na ćwiczeniach ruchowych, związanych z percepcją, budowaniem zaufania między sobą oraz współpracą w grupie. Kolejnym etapem pracy było włączenie zadań teatralnych, rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy, korzystając z wcześniejszych zadań, tworzyli krótkie, autorskie historie słowno-ruchowo, które potem łączyli z partnerem, następnie 3-4 osobowymi grupami, by ostatecznie wspólnie, całym zespołem stworzyć jedno działanie teatralne. Następnie, korzystając z metody łączenia autorskich historii, stworzyli wspólnie jeden komiks/storyboard. Z pomocą prowadzących, historie zostały połączone w jeden scenariusz, do którego w finale powstała ręczna animacja poklatkowa.

 

 

 • PLENEROWE WARSZTATY LETNIE

 

Cykl bezpłatnych wydarzeń organizowanych w Pasażu Abramowskiego.

 

Fabryka Sztuki oraz Teatr CHOREA od lat prowadzą działalność edukacyjną, również poza murami swojej siedziby. Począwszy od roku 2013, w którym w ramach projektu „Uwaga Człowiek! Napięcia Miasta”, został zorganizowany "ABRAMKA FEST", przez 2014 i kolejne lata, podczas których w Pasażu Abramowskiego i okolicy odbywały się warsztaty plenerowe, spektakle i performensy.

 

Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, iż tylko długofalowe projekty mają moc zmieniania rzeczywistości wokół i budowania więzi i zaufania z mieszkańcami lokalnych społeczności oraz odbiorcami warsztatów i spektakli. Wychodząc z takiego założenia, wielokrotnie wracaliśmy w okolice „Abramki”.

 

Cykl intensywnych warsztatów letnich dał możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, poprzez przeróżne aktywności. Jednocześnie udało nam się nawiązać relacje, które trwają i się rozwijają. Celem wydarzeń była aktywizacja mieszkańców, „odczarowanie” okolicy oraz dostrzeżenie potencjału twórczego wśród dzieci.

 

- Dla najmłodszych dzieci do 3 roku życia oraz ich rodziców zorganizowaliśmy rodzinne warsztaty muzyczne. Dzieci miały okazję nucić proste melodie razem z rodzicami, poznawać instrumenty i swoich rówieśników. Prowadząca: Natalia Wicher (Pracownia Tadaam).

 

- Dla dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia i ich rodziców przygotowaliśmy multisensoryczny plac zabaw. Liczne atrakcje, materiały, faktury, przyciągnęły zarówno młodszych jak i dużo starszych. Prowadząca: Karolina Radzikowska (Hulaj Dusza).

 

- Dzieci w wieku 7-13 lat wzięły udział warsztatach animacji działań lokalnych. Stworzyły grę terenową związaną z legendą o ulicy Piotrkowskiej, której premiera odbyła się podczas plenerowego wydarzenia z okazji Urodzin Łodzi. Prowadzenie: Ewa Otomańska, Joanna Filarska, Małgorzata Lipczyńska, Wiktor Moraczewski (Teatr CHOREA).

 

- Dla starszych, młodszych i całych rodzin przygotowaliśmy cykl warsztatów kolażu. Tematem było miasto Łódź, a efektem całotygodniowych zajęć wystawa prac. Prowadzenie: Dagmara Appel (Zachwyty).

 

- Dla młodzieży przygotowaliśmy spacery dźwiękowe. Uczestnicy mieli możliwość nagrywania dźwięków z najbliższego otoczenia i tworzenia krajobrazów dźwiękowych. Efektem pracy była wystawa dźwiękowa udostępniona do słuchania. Prowadzenie: Rafał Kołacki.

 

 

 

Organizator:

 

 

Partner:

 

 

Współpraca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie:

 

Program dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


 

Program do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.