TEATR W SLUZBIE EKOLOGII
Strona główna / Aktualności / Manifest ekologiczny "Teatr w służbie ekologii"

Manifest ekologiczny "Teatr w służbie ekologii"

miejsce i czas
22.04.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do lektury deklaracji-manifestu ekologicznego "TEATR W SŁUŻBIE EKOLOGII", stworzonego przez Teatr CHOREA, z inicjatywy aktora i reżysera - Janusza Adama Biedrzyckiego. Manifest opisuje praktyki i rozwiązania poszerzające świadomość ekologiczną w instytucjach kultury.

 

 

TEATR W SŁUŻBIE EKOLOGII

 

Wychodzimy z założenia, że współczesna kultura ma ogromną moc w kształtowaniu postaw osób w niej uczestniczących. W dobie kryzysu klimatycznego, również kultura powinna wziąć odpowiedzialność i zacząć przeciwdziałać globalnej eksploatacji przyrody oraz ludzi.

 

Żyjemy w systemie, gdzie główną wartością staje się zysk, a oddziaływanie ludzi na otaczającą naturę jest zbyt ekspansywne. Dlatego też chcielibyśmy przyłączyć się do wyznaczania nowych kierunków w tworzeniu kultury. Kultury, która może współdziałać z naturą, a nie ją wykorzystywać. Proponujemy szereg rozwiązań oraz dobrych praktyk, które są wprowadzane w celu poszerzenia świadomości ekologicznej – miękkich: informowanie, dzielenie się wiedzą, zmiana nawyków, wytwarzanie narracji, praktyki artystyczne, edukacyjne i organizacyjne oraz twardych: zmiana i dostosowywanie naszej przestrzeni.

 

 

1. PRAKTYKI CODZIENNE

 

Zachęcamy naszych widzów_ki, uczestników_czki warsztatów oraz gości_nie do podróżowania transportem publicznym. Obok teatru znajdują się stacje wypożyczenia rowerów miejskich, a swoje jednoślady można bezpiecznie zostawić na terenie Fabryki Sztuki. Do dyspozycji mamy również kilka rowerów, które można od nas wypożyczyć i swobodnie przemieszczać się nimi po mieście.

 

Minimalizujemy zużycie energii poprzez wyłączanie komputerów i drukarek, gdy z nich nie korzystamy (wyłączania, a nie przechodzenia w stan czuwania), wyłączanie zbiorczych listew zasilających oraz oświetlenia na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych, praca przy dziennym naturalnym świetle, zachowanie minimalnej temperatury w pokojach i dbanie o racjonalne wietrzenie.

 

Odbiorcami naszych wydarzeń, naszymi klientami i partnerami są członkowie lokalnej społeczności. Działania lokalne sprawiają, że wszyscy bardziej świadomie utożsamiamy się z miejscem, w którym funkcjonujemy, czujemy się za nie odpowiedzialni. Eliminujemy w ten sposób do minimum również konieczność podróży.

 

 

2. EKOLOGIA ZESPOŁU TEATRALNEGO

 

W naszej praktyce realizujemy ten punkt poprzez wspieranie postaw promujących balans między pracą i życiem prywatnym, adekwatne i godne wynagrodzenia, racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi, odpowiedzialne przeprowadzanie procesów grupowych, odejście od hierarchicznego modelu pracy na rzecz współpracy kolektywnych, szukanie procedur bazujących na zaufaniu, empatii i współpracy przy ekonomicznym zarządzaniu czasem i łatwiejszej współpracy. Eliminacja nierówności ekonomicznych, klasowych oraz rasowych. Wspieranie inicjatyw indywidualnych pracowników_czek.3. EKOLOGIA ZASOBÓW

 

Zachęcamy naszych pracowników, kuratorów, koordynatorów i producentów wydarzeń do rezygnacji obiegu dokumentów w formie papierowej, na rzecz form elektronicznych, w tym przechowywania ich w chmurze.

 

W ramach działań promocyjnych redukujemy liczbę plakatów drukowanych, skupiając się na promocji w formie elektronicznej.

 

Na etapie producenckim wprowadzamy w życie upcykling i recykling, dając drugie życie elementom scenograficznym i kostiumom.

 

Minimalizowanie form scenograficznych w spektaklach ma również ważny walor, jeśli chodzi o przechowywanie ich w przestrzeniach instytucji, staramy się dbać o zmniejszenie powierzchni magazynowych, które również trzeba ogrzewać, w celu ochrony przed wilgocią.

W obrębie zespołu oraz sieci zaprzyjaźnionych zespołów teatralnych, dbamy o wymianę lub wzajemne użyczanie urządzeń, sprzętów, elementów scenograficznych, zamiast produkcji czy zakupu nowych.

 

Na terenie naszej instytucji znajduje się pasieka pszczelarska, pod opieką Pasiek Edukacyjnych Boży Dar. Na naszym dachu umieściliśmy na ten moment pięć pszczelich rodzin, zamieszkujących tzw. inteligentne ule. W przyszłości planujemy rozwinąć współpracę warsztatową z pszczelarzami obsługującymi pasieki.4. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

 

Stałym elementem naszej działalności jest prowadzenie edukacji ekologicznej w postaci warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych, podczas których wykorzystujemy również materiały z recyklingu.

 

Do tej pory zrealizowaliśmy lub współorganizowaliśmy:

 

  • Ekologie kultury – panel dyskusyjny, do którego zostali zaproszeni specjaliści z różnych środowisk, którzy działają na rzecz zmiany paradygmatu ekologicznego w instytucjach kultury.

 

  • Ekologie kultury II. Edukacja – spotkanie dyskusyjne, podczas którego zaproszeni specjaliści z danych środowisk, rozmawiali na temat edukacji ekologicznej.

 

  • Ekologie kultury III. Kostium i scenografia – podczas tego spotkania specjaliści opowiadali o ekologicznych rozwiązaniach w produkcji teatralnej, która dotyczyła kostiumów oraz scenografii.

 

  • E-book „Ekologie kultury. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne” – jest to zapis rozmów jakie odbyły się podczas cyklu spotkań „Ekologie kultury”. W 2024 roku planujemy publikację kolejnych części tego wydawnictwa. Ebook jest dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej: https://www.chorea.com.pl/assets/Pliki/Ekologie-kultury_e-book.pdf

 

  • W 2024 realizujemy projekt ogrodu społecznego „T3. Ogród Sztuki”, dzięki któremu w naszej lokalizacji pojawi się ponad 100 sadzonek roślin owocujących i warzywnik.

 

  • Regularnie realizujemy ekologiczne Twórcze Warsztaty ogrodnicze „Miejski Badylarz” oraz warsztaty plastyczne opierające się na recyklingu i upcyklingu, podczas których stworzyliśmy między innymi: łąkę kwietną, hotel dla owadów zapylających oraz karmniki dla ptaków zimujących.5. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE I PRODUKCYJNE

 

W naszych produkcjach za każdym razem staramy się wykorzystywać stare kostiumy, elementy scenograficzne oraz rekwizyty. W repertuarze, z inicjatywy Janusza Adama Biedrzyckiego, pojawiły się spektakle nawiązujące bezpośrednio do ochrony środowiska oraz relacji natura-człowiek: „Rój. Sekretne życie społeczne”, „iGeneration?”, „Złota nić”, „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach”. Artyści_stki z nami współpracujący m.in.: Jola Królicka, Kinga Kubiak, Daria Szymańska, tworzą kostiumy i scenografię do spektakli, korzystając z materiałów i ubrań z second handów. Działania produkcyjne w duchu „zero waste” są nam bardzo bliskie.

 

 

Teatr CHOREA jest członkiem inicjatywy „Kultura dla klimatu”.

Więcej: https://www.kulturadlaklimatu.pl/

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

intymnoscnadcenie

Warsztaty "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych"

miejsce i czas
20.04.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzą INTIMACY DUO - Kaja Wesołek-Podziemska i Marta A. Zygadło, 20 kwietnia 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

430835515 871644758061316 8777209766369334123 n

Spektakl "Zwierzęta Maszyny" w Łodzi

miejsce i czas
14.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na pierwszy popremierowy po­kaz spek­ta­klu „Zwierzęta Maszyny” Starszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

tworcze kwiecien24 miesiac

Kwietniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
13-27.04.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w kwietniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.