intymnoscnadcenie
Strona główna / Aktualności / Warsztaty "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych"

Warsztaty "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych"

miejsce i czas
20.04.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzą INTIMACY DUO - Kaja Wesołek-Podziemska i Marta A. Zygadło, 20 kwietnia 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

 

data: 20 kwietnia 2024 (sobota)

godzina: 10:00-14:00

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczestników: osoby dorosłe, od 18 roku życia

prowadzące: INTIMACY DUO - Kaja Wesołek-Podziemska i Marta A. Zygadło

wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc

zapisy/informacje: chorea.warsztaty@gmail.com, +48 506 103 207

 

Wydarzenie wpisane w program "Wiosny Teatrów w Łodzi 2024". 

Więcej informacji o "Wiośnie Teatrów 2024 w Łodzi":

 

 

Zapraszamy na warsztaty "Intymność na scenie. Profesjonalne i bezpieczne praktyki realizacji scen intymnych", których celem jest zastanowienie się nad tym, czym dla każdego z nas jest intymność oraz czym różni się intymność w życiu prywatnym, od tej odsłanianej na scenie.

 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu koordynacji scen intymnych. Zdobędą wiedzę na temat tego, czym jest scena intymna, jak przebiega proces koordynacji scen intymnych oraz kim są koordynatorzy scen intymnych. Zdobędą również umiejętności niezbędne do wyrażania i komunikowania swoich potrzeb i granic, oparte na wzajemnym szacunku do wszystkich osób zaangażowanych w realizację danej sceny. 

 

Warsztaty odbywają się w formie teoretyczno-praktycznej i składają się z części wykładowej oraz z ćwiczeń.

 

Podczas warsztatów poruszone zostaną zagadnienia:

  • Czym jest scena intymna?

  • Czym jest proces koordynacji scen intymnych i w jakim celu powstał?

  • Czym jest relacja władzy?

  • Czym jest budowanie bezpiecznej przestrzeni do realizacji scen intymnych?

  • Czym są narzędzia koordynacji scen intymnych: komunikacja, kontekst, świadoma zgoda, choreografia, deroling?

  • Czym jest zagadnienie budowania bezpieczeństwa w dyskomforcie, a twórczość i kreatywność?

 

Podczas warsztatów poprowadzone zostaną ćwiczenia:

  • “Poczekaj”

  • “Oswojenie dotyku”

 

 

INTIMACY DUO - to duet koordynatorek scen intymnych, które na swoim koncie mają ponad 200 realizacji scen intymnych, w produkcjach krajowych i międzynarodowych. Pracowały między innymi w projektach: "Sexify", "Belfer 3", "Kruk 2", "Strzępy", "SORtownia", "#BringBackAlice", "Absolutni debiutanci". W ramach projektu „Bezpieczna Przestrzeń” w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, przygotowały i prowadzą warsztaty z zakresu koordynacji scen intymnych. Ich misja opiera się na dwóch filarach - budowaniu bezpieczeństwa w dyskomforcie ora wspieraniu twórców w byciu kreatywnym. Uważają, że dopiero wtedy, gdy zapewnione zostaje bezpieczeństwo i komfort pracy artystycznej, możliwy jest odważny i satysfakcjonujący proces twórczy.

 

Kaja Wesołek-Podziemska - koordynatorka scen intymnych. Do tego zawodu doprowadziły ją dwie pasje. Pierwsza to pasja do tańca i aktorstwa. Kaja w dzieciństwie występowała w teatrze tańca współczesnego, a jako studentka w sztuce „Kopciuch” w reżyserii Willa Pomerantza, w Teatrze Narodowym w Warszawie. Druga pasja to psychologia, którą po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, pogłębiała w szkole terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obok pracy terapeutki, konsultowała castingi w filmach fabularnych oraz pomagała dzieciom w graniu trudnych emocjonalnie scen. Kaja została koordynatorką scen intymnych w serialu „Sexify”, który jako pierwszy w Polsce miał taki wymóg formalny. W przyszłości chciałaby, by sceny intymne były realizowane z poszanowaniem dla każdej ze stron i stały się elementem procesu twórczego.

 

Marta A. Zygadło - koordynatorka scen intymnych. Wcześniej aktorka i druga reżyserka w kilkudziesięciu produkcjach filmowych. Poznała specyfikę realizacji scen intymnych, pracując po obu stronach kamery. Ponad 15-letnia praca w produkcji filmowej dała jej zrozumienie, że wszystko jest procesem, który można zaplanować krok po kroku, dając sobie czas i możliwości na odważne eksperymenty, żeby znaleźć narzędzia czy rozwiązania, wspierające osiąganie naszych celów. Jednym z tych narzędzi jest właściwa komunikacja, która otwiera nas na ludzi i współpracę, budując tzw. ”chemię” i najbardziej satysfakcjonujący w pracy stan "flow". Jej celem jest zapewnienie artystom warunków do bezpiecznej i twórczej realizacji scen związanych z seksualnością i nagością.

 

Zdjęcie: Anna Sanderska / Make up: Agata Zygadło

 

 

 

Projekt „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego” ma służyć zmianie kultury instytucjonalnej, komunikacji i kultury pracy w teatrze i w szkolnictwie teatralnym. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane dotąd problemy, szeroko dyskutowane w debacie publicznej. Stwarza możliwość systemowej transformacji w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania poważnym dysfunkcjom, obecnym nie tylko w środowisku teatralnym, także w innych dziedzinach polskiego życia społecznego, którego teatr jest nie tylko odzwierciedleniem, ale i wizytówką o zasięgu międzynarodowym.

Więcej: https://akademia.at.edu.pl/bezpieczna-przestrzen

 

 

REZERWACJE

System rezerwacji miejsc na wydarzenie prowadzimy od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:

- mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com,
- telefonicznie: +48 506 103 207.

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

System rezerwacji miejsc zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

 
W mailu zgłoszeniowym prosimy o podanie tytułu i daty wydarzenia oraz imienia i nazwiska uczestnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

430835515 871644758061316 8777209766369334123 n

Spektakl "Zwierzęta Maszyny" w Łodzi

miejsce i czas
14.04.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na pierwszy popremierowy po­kaz spek­ta­klu „Zwierzęta Maszyny” Starszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

tworcze kwiecien24 miesiac

Kwietniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
13-27.04.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w kwietniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

wygibasy square text v2

Warsztaty ruchowe "KWIETNIOWE WYGIBASY"

miejsce i czas
06.04.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na inkluzywne warsztaty ruchowe i somatyczne "KWIETNIOWE WYGIBASY", przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez Natalię Zuch.