Aktualności

Strona główna / Aktualności / Marzec 2024
IMG 4074 kopia

Cykliczne "Zajęcia z Tańca Współczesnego" dla młodzieży i dorosłych

miejsce i czas
25.03.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do dołączenia do cyklicznych warsztatów tanecznych "Zajęcia z Tańca Współczesnego", przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych, prowadzonych przez Michała Rudkowskiego.

www 1200675 16

Warsztaty Teatru CHOREA "Ciało / Ruch / Głos"

miejsce i czas
23.03.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy na intensywne Warsztaty Teatru CHOREA - „CIAŁO / RUCH / GŁOS” - podczas "Rozruchu z Teatrem CHOREA", w ramach Wiosny Teatrów 2024 w Łodzi.

ksiezniczki agnieszka cytacka 52 ScaleWidthWzI4MDBd

Spektakl "Księżniczki" w Toruniu

miejsce i czas
22.03.2024
Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księżniczki", w re­ży­se­rii Julii Jakubowskiej, w ramach Festiwalu Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, na scenie Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA" w Toruniu.

www 1200675 17

Spektakl "Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach" w Łodzi

miejsce i czas
22.03.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach”, w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA - podczas "Wieczoru z Teatrem CHOREA", w ramach Wiosny Teatrów 2024 w Łodzi.

402546306 681325764133222 7846396066626660068 n

Spektakl "Zjem Twój Dżem" w Łodzi

miejsce i czas
15.03.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zjem Twój Dżem” Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

tworcze marzec24 miesiac

Marcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-23.03.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w marcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

Archiwum