Aktualności

Strona główna / Aktualności / Czerwiec 2024
unnamed v2

Cykl warsztatów „DYSFORIA W TEATRZE"

miejsce i czas
30.06-09.12.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „DYSFORIA W TEATRZE - program rozwojowo-artystyczny dla dorosłych”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2024.

www 1200675 4

Premiera spektaklu "Pali się!"

miejsce i czas
19.06.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Pali się!”, w reżyserii Joanny Filarskiej, Małgorzaty Lipczyńskiej i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego, w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2024.

436733350 476191011470190 8411897417530231099 n

Pokaz pracy "Inny Pies, Inny Kot"

miejsce i czas
12.06.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "INNY PIES, INNY KOT", w wykonaniu artystów działających w Klubie Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, prowadzonych przez Teatr CHOREA.

www 1200675 24

Spektakl "Sceny z życia plam" w Łodzi

miejsce i czas
09.06.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Sceny z życia plam", w reżyserii Wiktora Moraczewskiego i Joanny Filarskiej, w wykonaniu Najmłodszej Grupy Teatralnej CHOREA, w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2024.

308038508 6325034117511667 8512863315143123621 n v3

Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Niemczech

miejsce i czas
09.06.2024
Das Theater Osnabrück, Niemcy | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­ka­z spek­ta­klu mu­zycz­ne­go "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" Te­atru CHO­REA i Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa, w ramach "UWAGA - Festival" - NEUE POLNISCHE PERSPEKTIVEN, Das Theater, w mieście Osnabrück, w Niemczech.

www 1200675 22

Spektakl "Złota nić" w Łodzi

miejsce i czas
07.06.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić", w reżyserii i choreografii kolektywu twórczego: Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2024.

tworcze czerwiec24 miesiac

Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-23.06.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w czerwcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

www 1200675 21

Międzykulturowy Dzień Dziecka na Abramce!

miejsce i czas
01.06.2024
Park im. Edwarda Abramowskiego | Projekt

Z okazji Dnia Dziecka Teatr CHOREA i Fabryka Sztuki w Łodzi zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego i międzykulturowego popołudnia w Parku im. Edwarda Abramowskiego! 

Archiwum