Aktualności

Strona główna / Aktualności / Luty 2023
ukr month 1200 x 675 Z LOGO

Ukraiński miesiąc w Europie / Українськи місяц у Європі

miejsce i czas
24.02-26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Rozpoczyna się UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE / Українськи місяц у Європі / UKRAINIAN MONTH IN EUROPE - szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.

WszystkoGraStudioPost glowny

Teatr CHOREA partnerem kampanii "Wszystko gra?"

miejsce i czas
23.02.2023
Wszystko gra? | Projekt

23 lutego 2023, w Światowym Dniu Walki z Depresją wystartowała kampania społeczna „Wszystko gra?”, której celem jest zachęcenie Polek i Polaków do korzystania z oferty kulturalnej, jako remedium na pogarszającą się kondycję psychiczną społeczeństwa. Jestesmy dumni, że jako Teatr CHOREA, możemy zostać partnerem tego przedsięwzięcia.

327162059 562305735785246 7500777684142901256 n

Festiwal Retroperspektywy w Kulturalnym Podsumowaniu Roku 2022

miejsce i czas
23.02.2023
Miej Miejsce | Projekt

Z radością informujemy, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zo­stał wy­róż­nio­ny przez Mar­tę Zda­now­ską, jako jed­no z naj­lep­szych wy­da­rzeń te­atral­nych roku 2022, w ka­te­go­rii Te­atr, w "Kul­tu­ral­nym po­dsu­mo­wa­niu roku 2022", opu­bli­ko­wa­nym przez por­tal MIEJ MIEJ­SCE.

LETS MEET UP 1200 x 675 3

LET'S MEET UP 3! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ 3! / PO­ZNAJ­MY SIĘ 3!

miejsce i czas
07.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Za­pra­sza­my na trzecie i ostatnie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на ТРЕТЮ і останню відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the third and last open ne­twor­king me­eting for ar­ti­sts and cul­tu­ral pro­fes­sio­nals from Ukra­ine.