Aktualności

Strona główna / Aktualności / Luty 2024
Save the Date

Warsztaty "Jak przyjmować i dawać feedback?"

miejsce i czas
17.02.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Jak przyjmować i dawać feedback?", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzi Małgorzata Wdowik, 17 lutego 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

tworcze luty24 miesiac

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
11-24.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

IMG 9305

Cykliczne warsztaty "Krav Maga" dla dzieci

miejsce i czas
07.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do dołączenia do cyklicznych zajęć dwóch stałych grup warsztatowych "Krav Maga", przeznaczonych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzonych przez doświadczoną instruktorkę – Elinę Tonevę, w ramach programu Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi.