Aktualności

Strona główna / Aktualności / Sierpień 2023
okAadka poziom

E-bo­ok “Eko­lo­gie Kul­tu­ry”

miejsce i czas
26.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy do lektury e-booka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stworzonego w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

Grafika na CHOREI i FS

Festiwal Retroperspektywy 2023

miejsce i czas
18-27.08.2023
Teatr CHOREA | Projekt

Informujemy, że XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, tworzony przez Teatr CHOREA, odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi, w dniach 18-27 sierpnia 2023,  pod hasłem „GENERACJE”.

Szklarnia Inkubator Teatralny III edycja

Wyniki konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny"

miejsce i czas
09.08.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Ogłaszamy wyniki trzeciej edycji Konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”, realizowanego przez Fabrykę Sztuki, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.