Aktualności

Strona główna / Aktualności / Styczeń 2023
WELCOMING CITIES 1200 x 675 2

"WE­LCO­MING CI­TIES 2" - Warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
28-29.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

chorea ferie23 banerwww

Ferie zimowe w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
23-27.01.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Serdecznie zapraszamy na Ferie zimowe w Teatrze CHOREA! Od 23 do 27 stycznia 2023 zapraszamy wszystkie dzieci od 7 do 11 roku życia na bogatą serię kreatywnych, całodziennych, multidyscyplinarnych warsztatów! Jeżeli Twoje dziecko nie wyjeżdża z miasta podczas tegorocznych ferii zimowych - przyjdźcie koniecznie na Tymienieckiego 3!