Aktualności

Strona główna / Aktualności / Grudzień 2022
baner v2

Pokaz otwarty "Pogłosy"

miejsce i czas
22.12.2022
Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz otwarty (work in progress) projektu teatralnego "Pogłosy", w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w sali C_101, w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Przestrzenie Sztuki Lublin oraz Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź.

fb w tle i baner fs v3

Premiera spektaklu „Morze ∞ możliwości”

miejsce i czas
19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Morze ∞ możliwości” Fundacji Gra/nice, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi w ramach finału II edycji konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny”,  bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Nasze Swiaty baner wydarzenie

Pokaz pracy "Nasze Światy"

miejsce i czas
17.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "Nasze Światy", w wykonaniu artystów działających przy Fundacji Autism Team oraz Klubie Świadomej Młodzieży. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, które odbyły się w ramach programu „Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki 2022”, prowadzonych we współpracy z Teatrem CHOREA.

BMI 0632

Spektakl "Ciepłe i puchate"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v4

Premiera spektaklu „Odbiór”

miejsce i czas
12.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Odbiór” Squatu Teatralnego w reżyserii Anny Ciszowskiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su "Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny", bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Trzy cwierci do smierci 1 fot. HaWa

Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz monodramu „Trzy ćwierci do śmierci”, w wykonaniu Karoliny Martin, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v2

Premiera spektaklu "Maszyna Miłości"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Forum „MASZYNA MIŁOŚCI”, która jest wynikiem warsztatów „TEATR W DZIAŁNIU” – II moduł – TY/MY W SZTUCE – TEATR JAKO NARZĘDZIE, prowadzonych przez Igę Załęczną, w ramach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

etno techno generalna fot. agnieszka cytacka ACF 2385

Spektakl "EtnoTechno"

miejsce i czas
09.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na pokaz spek­ta­klu "Et­no­Tech­no" Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

318329335 482098330722634 1374875065023495449 n

Premiera spektaklu "PO"

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „PO”, według koncepcji Sary Kozłowskiej, w choreogrfii Katarzyny Leszek, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach finału II edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny", będącego częścią projektu Przestrzenie Sztuki, organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA.