News

Homepage / News / March 2023
WIOSNA Facebook wydarzenie

Warsztaty Teatru CHOREA w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem"

miejsce i czas
31.03-02.04.2023
Teatr CHOREA | Workshops

Zapraszamy na  warsztaty „CIAŁO / GŁOS / RUCH” Teatru CHOREA oraz na pokaz spektaklu "Ja, Feuerbach", w reżyserii Pawła Głowatego, które odbędą się w Fabryce Sztuki  Łodzi, w ramach cyklu "Spotkania z Mistrzem 2023", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 17

Spektakl "Ja, Feuerbach" i spotkanie "Dosłownie o książce "Rodowicz - Teatr - Droga" w Lublinie

miejsce i czas
30.03.2023
Centrum Kultury w Lublinie | Performance

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Ja, Feu­er­bach", w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, na Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Lublinie. Po spektaklu zapraszamy również na spotkanie autorskie z Dariuszem Kosińskim i Tomaszem Rodowiczem, poświęcone stworzonej przez nich książce "Rodowicz - Teatr - Droga".

rps 27.08.22 zlota nic fot. agnieszka cytacka 67

Performance "Gold thread"

miejsce i czas
24.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Performance „Złota nić / Gold thread" directed by: Magdalena Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki, Wiktor Moraczewski, created by Senior and Youth CHOREA Theatre Group.

335609091 623917729555486 4221874805047111409 n

Festiwal RPS w plebiscycie "Plastry Kultury"

miejsce i czas
14-21.03.2023
plasterlodzki.pl | Project

Z dumą i radością informujemy, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zajął 3 miejsce w plebiscycie "Plastry Kultury", na najlepsze łódzkie wydarzenie kulturalne minionego roku.

tworcze marzec23 miesiac

Cre­ati­ve Work­shops in Art Factory / March

miejsce i czas
01-29.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Workshops

Cre­ati­ve Work­shops in Art Factory in Lodz - on March 2023. 

Archive