News

Homepage / News / January 2023
WELCOMING CITIES 1200 x 675 2

"WE­LCO­MING CI­TIES 2" - WARSZ­TA­TY, SPO­TKA­NIA, TWÓR­CZE DZIA­ŁA­NIA

miejsce i czas
28-29.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Workshops

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

chorea ferie23 banerwww

Ferie zimowe w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
23-27.01.2023
Teatr CHOREA | Workshops

Serdecznie zapraszamy na Ferie zimowe w Teatrze CHOREA! Od 23 do 27 stycznia 2023 zapraszamy wszystkie dzieci od 7 do 11 roku życia na bogatą serię kreatywnych, całodziennych, multidyscyplinarnych warsztatów! Jeżeli Twoje dziecko nie wyjeżdża z miasta podczas tegorocznych ferii zimowych - przyjdźcie koniecznie na Tymienieckiego 3!

LETS MEET UP 1200 x 675 2

LET'S MEET UP 2! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ 2! / PO­ZNAJ­MY SIĘ 2!

miejsce i czas
10.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Za­pra­sza­my na drugie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на друге відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the second open ne­twor­king me­eting for ar­ti­sts and cul­tu­ral pro­fes­sio­nals from Ukra­ine.

Archive