News

Homepage / News / December 2022
baner v2

Pokaz otwarty "Pogłosy"

miejsce i czas
22.12.2022
Performance

Za­pra­sza­my na po­kaz otwarty (work in progress) projektu teatralnego "Pogłosy", w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w sali C_101, w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Przestrzenie Sztuki Lublin oraz Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź.

fb w tle i baner fs v3

Premiera spektaklu „Morze ∞ możliwości”

miejsce i czas
19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu „Morze ∞ możliwości” Fundacji Gra/nice, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi w ramach finału II edycji konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny”,  bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Nasze Swiaty baner wydarzenie

Pokaz pracy "Nasze Światy"

miejsce i czas
17.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz pracy "Nasze Światy", w wykonaniu artystów działających przy Fundacji Autism Team oraz Klubie Świadomej Młodzieży. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, które odbyły się w ramach programu „Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki 2022”, prowadzonych we współpracy z Teatrem CHOREA.

WELCOMING CITIES 1200 x 675

"WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
16-18.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Workshops

Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na "WELCOMING CITIES 1" - czyli pierwszy cykl warsztatów, spotkań i twórczych działań, prowadzonych przez ukraińskich twórców dla lokalnego środowiska i osób z Ukrainy, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

Red Cream Modern Simple Guitar Tree Christmas Concert Facebook Cover

Koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU”

miejsce i czas
14.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Concert

Kochani! Z ogromną przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni odwołać grudniowy koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU". Koncert odbędzie się w późniejszym terminie - w lutym 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na pozostałe grudniowe wydarzenia w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi! 

BMI 0632

SPEKTAKL "CIEPŁE I PUCHATE"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

0388 n

Wystawa fotograficzna "ZNACZYĆ!"

miejsce i czas
13-19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na wystawę fotograficzną "ZNACZYĆ!", stworzoną przez artystów Teatru Smile, przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.

LETS MEET UP 1200 x 675

LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking meeting for artists and cultural professionals from Ukraine.

317116918 824163682168371 3317105523537894652 n

Project "Re:source! Ukraine"

miejsce i czas
13.12.2022 do 26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

On December 13th, 2022, we start a unique project “Re:source! Ukraine which aims to support forcibly displaced Ukrainian artists and cultural professionals to re-establish their careers in the European context.

wlacz sie google kopia

V Spotkanie "Włącz się!"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Project

Zapraszamy na V spotkanie poświęcone sieciowaniu teatru niezależnego w regionie łódzkim, pod hasłem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) niezależności”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v4

Premiera spektaklu „Odbiór”

miejsce i czas
12.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu „Odbiór” Squatu Teatralnego w reżyserii Anny Ciszowskiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su "Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny", bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Trzy cwierci do smierci 1 fot. HaWa

Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Performance

Zapraszamy na pokaz monodramu „Trzy ćwierci do śmierci”, w wykonaniu Karoliny Martin, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

  • 1
  • 2
Archive