News

Homepage / News / October 2014
6

"Panhabitants" in Warsaw

miejsce i czas
27.10.2014
Theatre Institute, Warsaw | Performance

date: 27.10.2014
hour: 19:00 
place: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, Warszawa
tickets: 20 PLN / 10 PLN
rezervation: bilety@instytut-teatralny.pl, tel. (22) 501 70 02

Chorea Korniag spektakl

Performance "On The Other Side" in Art_Inkubator

miejsce i czas
04-05.10.2014
Art_Inkubator in Art Factory in Lodz | Performance

04.10.2014, h. 20:00
05.10.2014, h. 19:00
rezervation: chorea.warsztaty@gmail com

Archive