News

Homepage / News / October 2010
14 08 20 hulajnoga

Projekt "Strefa Teatru"

miejsce i czas
20-27.10.2010
Strefa Teatru | Project

Zapraszamy na pokazy spektakli "Gry [w] Pana Cogito" i "Antygona", które odbędą się w wybranych miastach województwa łódzkiego, w ramach projektu edukacyjno-artystycznego "Strefa Teatru - regionalny objazd teatralny", dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Archive