News

Homepage / News / December 2005
BIRDS DX57

Premiera spektaklu "Po Ptakach / After the Birds"

miejsce i czas
09-14.12.2005
Teatr Współczesny we Wrocławiu / Teatr Nowy Praga w Warszawie | Performance

Zapraszamy na premierę spektaklu "Po Ptakach / After the Birds" stworzonego we współpracy Teatru CHOREA i grupy Earthfall, do Teatru Współczesnego we Wrocławiu i Teatru Nowego Praga w Warszawie.

Archive