• Kalendarium

newsletter

  • Performances
  • Concerts
  • Workshops
  • Projects
Cykl warsztatów "Jak w ulu!"

Cykl warsztatów "Jak w ulu!"

10.05-24.08.2018
Teatr CHOREA

„Jak w ulu!” to cykl edukacyjno-integracyjnych i interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu tańca, muzyki, teatru oraz ekologii, skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących oraz młodych animatorów z województwa łódzkiego. Tematem przewodnim warsztatów będą pszczoły, ich środowisko oraz znacząca rola tych owadów w życiu człowieka i ich wpływ na ekosystem.


Warsztaty ruchowo-taneczne 

10, 17, 24, 31 maja 2018, godz. 17:00-19:00
07, 14, 21, 28 czerwca 2018, godz. 17:00-19:00
6, 13, 20, 27 września 2018, godz. 17:00-19:00
9-15 lipca 2018 - I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 - II Letnie warsztaty miejskie

Zajęcia ruchowo-taneczne będą opierały się na połączeniu intensywnych treningów fizycznych z elementami akrobatyki, współczesnych form tańca, pracy z partnerem i przestrzenią, nauką asekuracji i wzajemnej uważności, pracą nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie, pracą nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji. Układy choreograficzne i ćwiczenia połączone z intensywną pracą nad rytmem i muzycznością, inspirowane będą ruchem owadów, w szczególności „tańcami pszczół”. 

Prowadzenie: Magdalena Paszkiewicz i Janusz Adam Biedrzycki

Magdalena Paszkiewicz - Tancerka, choreograf, magister fizyki, doktor nauk ekonomicznych, instruktorka tańca współczesnego, starszy wykładowca w PWSZ w Skierniewicach. Kierownik artystyczny Teatru Tańca „PRO” Łódzki Dom Kultury (od 1998 była związana z TT "PRO" jako tancerka). Najważniejsze premiery, reżyseria, choreografia i taniec: "BorderLine" (2007, debiut reżyserski), "Roboczogodziny, czyli Kobiecość Krańcowa" (2009), "Historie być może prawdziwe" (2012), "Wióry lecą!" (2012), "Pokojówki" (2013). Aktorka Teatru Kilku Osób, kierowanego przez Mariana Glinkowskiego. Premiery reż. M.Glinkowski: "Słowa pomieszane ze snami" (na podstawie prozy poetyckiej Z.Herberta, 2010), "Orfeusz" (inscenizacja poematu C.Miłosza „Orfeusz i Eurydyka” oraz tekstów Wergiliusza, Z.Herberta i R.M.Rilkego, 2012). Reżyser i choreograf spektaklu „Vidomi” (2014), „Brzydal” (2013) oraz monodramu „Upadek - PsychoSomatic GAYm” (2010) Teatru CHOREA, twórczyni warsztatów choreograficznych dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w projektach „Art-Impulsy” (2014) oraz „Vidomi - Kontynuacje” (2015).

Janusz Adam Biedrzycki - aktor, tancerz, choreograf, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego, kierunek Kulturoznawstwo, specjalizacja: Folklorystyka i etnologia, oraz Teatrologia i filmoznawstwo, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania Kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i członek Teatru CHOREA. Członek integracyjnego Teatru Prawd Dziwnych, działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej. Współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej przy warsztatach terapii zajęciowej. Członek kursu „Pedagog w Teatrze”, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współpracował z teatrami: NeTTheatre w Lublinie, Teatr Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. Autor choreografii do spektakli „Koguty Borsuki i inne Kozły” (reż. Iga Załęczna), oraz monodramu „Upadek - PsychoSomatic GAYm". Pomysłodawca i realizator cyklu warsztatów dla młodzieży narażonej na wykluczeniem społecznym, zakończonych spektaklem „Brzydal” (2014). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 i 2014 oraz Urzędu Miasta Łodzi w latach 2013 i 2017. Pomysłodawca i realizator projektu "Vidomi" oraz "Vidomi-Kontynuacje" (2015/2016), cyklu warsztatów tanecznych zakończonych spektaklem, z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Współtwórca podręcznika "Trening fizyczny aktora", powstałego we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową, przy wsparciu IMT (2015). Uczestnik szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, prowadzonego przez Fundację Kultury bez Barier, w Poleskim Ośrodek Sztuki w Łodzi (2017). Uczestnik kursu i stażu z playworkingu w Rezerwacie Dzikich Dzieci, w Pracowni Sztuczka, w Centrum Kultury w Lublinie (2017). Pomysłodawca i współtwórca projektu edukacyjno-artystycznego "Ciemność. To co jest ukryte", cyklu warsztatów dla niewidomych i słabowidzących oraz młodych tancerzy z województwa Łódzkiego (2017).

Warsztaty muzyczne

07, 14, 21, 28 czerwca 2018, godz. 16:00-17:00
9-15 lipca 2018 - I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 - II Letnie warsztaty miejskie

Warsztaty będą polegały na pracy z głosem. Poprawne ustawienie głosu, posługiwanie się słowem. Ćwiczenia wywodzące się ze śpiewu, ćwiczenia rytmiczno-melodyczne, ćwiczenia oddechu uspokojenie i wyrównanie. Praca z głosem i wibracjami inspirowana odgłosami owadów. 

Prowadzenie: Paweł Odorowicz

Paweł Odorowicz - muzyk, instrumentalista, kompozytor, aranżer, kameralista, sideman, realizator nagrań, producent muzyczny, animator kultury. Pierwszy (podobno) polski "elektryczny" altowiolista. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie altówki dr hab. Jacka Dumanowskiego. W latach 2011-2014 wykładowca w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji tejże uczelni (praktyka wykonawcza muzyki współczesnej). Wielopłaszczyznowy, wielokierunkowy wykonawca, twórca i kompozytor - od muzyki poważnej, poprzez piosenkę i jej pochodne, aż po muzykę ilustracyjną. Był współtwórcą i pomysłodawcą Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie. Organizował Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Współpracował z lubelskim Stowarzyszeniem "W Stronę Sztuki", zajmującym się wyławianiem młodych talentów muzycznych. Dwukrotny stypendysta MKiDN (2011 i 2014). W 2016 roku laureat Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W 2017 roku otrzymał stypendium twórcze Prezydenta Miasta Lublina na skomponowanie kwartetu smyczkowego inspirowanego muzyką ludową lubelszczyzny. Dwukrotny zdobywca nagrody Grand Prix w Konkursie Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja", organizowanym przez Polskie Radio: w 2014 roku z zespołem trzy Dni Później, a w 2017 roku z autorskim projektem "Pieśni Przejścia" wykonywanym przez duet Grochocki_Odorowicz. W 2017 roku współtworzył projekt "Senioritas" aktywizujący seniorów, realizowany w Filharmonii Szczecińskiej. Od 2013 roku współpracuje z Teatrem CHOREA jako wykonawca, współtwórca i kompozytor muzyki w koncertach i spektaklach. Od 2015 roku współpracuje z reżyserem Leszkiem Mądzikiem (Scena Plastyczna KUL), komponując oraz na żywo wykonując muzykę do jego spektakli. Ma na swoim koncie ponad 40 wydawnictw CD i DVD, na których pojawia się jako muzyk, producent, aranżer i realizator. Aktualnie współpracuje również ze Stowarzyszeniem MONAR – Klub Profilaktyki Środowiskowej NIE NUDA w OZORKOWIE.

Warsztaty literacko - teatralne

10, 17, 24, 31 maja 2018, godz. 19:00-21:00
07, 14, 21, 28 czerwca 2018, godz. 19:00-21:00
6, 13, 20, 27 września 2018, godz. 19:00-21:00
9-15 lipca 2018 - I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 - II Letnie warsztaty miejskie

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem na temat znaczenia słowa w dramacie i wypowiadaniu go na scenie. Praca z uczestnikami oparta będzie na metodologii Sensory Labyrinth Theatre – konstruowanie postaci poprzez doświadczenia sensoryczne. Uczestnicy będą zaangażowani w przygotowanie teatralnych etiud na wybranych tekstach literackich. Praca nad artykulacją i emisją głosu oraz ciałem, oddechem, zmysłami i nad własnymi emocjami. Praca nad budową scenariusza teatralnego. 

Prowadzenie: Wiktor Moraczewski

Wiktor Moraczewski - absolwent Kulturoznawstwa (studia pierwszego stopnia), specjalności teatrologicznej na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Dramatu i Teatru). Obecnie student I roku studiów magisterskich: Teatr w kulturze, prowadzonych przez Katedrę Dramatu i Teatru UŁ. Związany z Ośrodkiem Kultury „Górna” w Łodzi, gdzie był współorganizatorem i uczestnikiem polskich i zagranicznych projektów m.in. „Radar”, realizowanego metodą Sensory Labirynth Theatre, której jest certyfikowanym instruktorem. Doświadczenie w tej dziedzinie oraz europejski certyfikat zdobył uczestnicząc w międzynarodowym teatralnym projekcie Ritual Beyond Roots, odbywającym się w ramach programu Erasmus+ w Rumunii i podczas zagranicznych projektów, m.in. w Calypso - il teatro per il sociale (Włochy). Od 2015 roku współpracuje z Fundacją - Instytutem Teatralnym im. Mieczysława Hertza w Łodzi. W 2016 roku zajmował się adaptacją tekstu i dramaturgią do spektaklu Anny Cichy-Fatygi pt. „Ku wielkiemu morzu” w reżyserii Jacka Orłowskiego. Przedmiotem jego pracy licencjackiej były sale teatralne w łódzkim Hotelu Grand. W ramach projektu Instytutu - (m)Łodzi - realizował wystawę fotograficzną "7.15 p.m.", która była również częścią jego pracy badawczo-naukowej. Druga odsłona tej wystawy została zaprezentowana w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki, podczas trwania Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017: Teatr - awangarda w działaniu, i podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Od 2017 roku współpracuje z Teatrem CHOREA w Łodzi jako dramaturg. W ostatnim czasie zrealizował scenariusz do spektaklu „Ciemność. To co jest ukryte”, w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego i Magdaleny Paszkiewicz. Od kilku lat prowadzi także aktywną działalność recenzencką, którą rozpoczął w studenckich gazetach festiwalowych, wydawanych podczas łódzkiego Festiwalu Szkół Teatralnych oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych „Dziatwa”, obecnie pisze recenzje dla „Kalejdoskopu” i „Dziennika Łódzkiego”. 


Warsztaty pszczelarskie 

9 lipca 2018, godz. 11:00-15:00

Zajęcia będą dotyczyły historii pszczół, na podstawie zgromadzonego przez doświadczonego pszczelarza materiału wideo i zdjęć. Odbędą się także zajęcia manualne polegające na zapoznaniu się z substancjami wytwarzanymi przez pszczoły i metody ich prostych przetwarzań do celów spożywczych i leczniczych. Ponadto zajmiemy się projektowaniem i konstruowaniem mini pasiek i uli. Zajęcia będą również dotyczyły takich zagadnień jak: Taniec pszczół jako forma komunikacji; Metody integracji roju, czyli co spaja pszczelą społeczność (zapachy, spożywanie pokarmu, tj. wspólne karmienie się, przekazywanie energii w kłębie); Wspólnota i symbioza jako warunek przetrwania.

Prowadzenie: Marcin Sudziński

Marcin Sudziński - absolwent m.in. Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS na kierunku Animator i Menedżer Kultury oraz Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku Kulturoznawstwo. Muzyk, gitarzysta, autor piosenek, współtwórca zespołu rockowego Stodoła i Janowiecki Band, fotograf (Akademia Fotografii w Warszawie).

Warsztaty Master Class „Ciało / Rytm / Głos - Aktor wielowymiarowy“

10 lipca 2018, godz. 10-16.00
24 sierpnia 2018, godz. 10-16.00

To propozycja doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei - połączenia ruchu, dźwięku i słowa oraz poszukiwania własnych, oryginalnych możliwości używania wszystkich tych środków wyrazu jednocześnie. Warsztat rozpoczyna intensywny trening fizyczny opracowany przez aktorów CHOREI, na który składają się: elementy akrobatyki, podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy. Kolejnym etapem pracy jest łączenie struktur ruchowych wypracowanych samodzielnie przez uczestników z budowanymi podczas warsztatu muzycznymi układami polirytmicznymi. Podstawowe ćwiczenia oddechowe, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu, służąca rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników. 

Prowadzenie: Dorota Porowska i Tomasz Rodowicz

Dorota Porowska - aktorka, reżyserka, choreografka. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 1984-2004 aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, wystąpiła w spektaklach zespołu: "Awwakum", "Carmina Burana" i "Metamorfozy". Od 2002 wraz z Elżbietą Rojek, w ramach „Gardzienic” prowadziła formację „Tańców Labiryntu”. Współzałożycielka Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. W 2004 roku, już jako Teatr CHOREA, wyreżyserowała spektakl „Tezeusz w labiryncie”. W latach 2004-2009 brała udział w spektaklach CHOREI: „Po Ptakach”, „Bakkus” i „Śpiewy Eurypidesa”. W 2009 roku wyreżyserowała spektakl "Antygona" według tragedii Sofoklesa  (w koprodukcji z Teatru CHOREA i Teatru KANA). W 2011 roku wzięła udział w projekcie „Oratorium Dance Project” CHOREI. W następnym roku we współpracy CHOREI z białoruskim Korniag Theatre realizowała eksperymentalny projekt „Rok 2012”. W tym samym roku wzięła udział w realizacji spektaklu „Sen nocy letniej” w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, w reżyserii Joanny Lewickiej, oraz zagrała w spektaklu "Merdytacje" powstałym na motywach dramatu Alfreda Jarry 'Ubu król', realizowanym przez Stowarzyszenie Sztuczne z Lublina, w reżyserii Lizy Szczęśliwej. W 2013 roku współtworzyła projekt społeczno-teatralny "Wszędodomni", realizowany z mieszkańcami ośrodków dla bezdomnych w Łodzi. W 2014 roku zagrała w spektaklu "Z drugiej strony" będącym polsko-białoruską koprodukcją Teatru CHOREA i Korniag Theatre. Cały czas uprawia rozbudowaną działalność dydaktyczną, prowadząc warsztaty teatralne dla studentów i młodzieży, między innymi na studiach podyplomowych Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 realizowała warsztaty dla młodzieży w ramach programu „Teatr Polska”. Uczestniczyła w projektach z bezdomnymi (w Lublinie i Łodzi), seniorami, dziećmi z „trudnej” ulicy Abramowskiego w Łodzi, oraz w międznarodowym projekcie „Expeditions”, realizowanym w środowiskach defaworyzowanych w Tarragonie (Hiszpania), Renns (Francja) i na warszawskiej Pradze. 

Tomasz Rodowicz - dyrektor Artystyczny Teatru CHOREA. Aktor, reżyser, muzyk, pedagog, swego czasu historyk filozofii i pszczelarz. Absolwent Wydziału Historii Filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974-1979. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, jego czołowy aktor oraz lider programu dydaktycznego w latach 1977-2003. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy. Wykładowca na: Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Teatralnej w Krakowie (filia w Bytomiu), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Lider licznych projektów dydaktycznych i artystyczno-edukacyjnych dla aktorów, instruktorów teatralnych i animatorów kultury na całym świecie.

Warsztaty ekologiczne 

9-15 lipca 2018 - I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 - II Letnie warsztaty miejskie

Zajęcia będą poświęcone ekologii w codziennym życiu - w domu, pracy, szkole. Podczas warsztatów zastanowimy się jak stworzyć ekologiczną scenografię, do budowy której użyjemy nietypowych materiałów budowlanych takich jak: tektury, opakowania po jajkach, pudełka po lodach, skrawki styropianu, folii, puszki, korki, słomki, patyczki i wiele innych. Warsztaty ekologiczne nie tylko rozwiną zdolności twórcze i manualne, ale również przybliżą zagadnienia związane z ochroną środowiska. Zajęcia pozwolą uświadomić uczestnikowi ogromne znaczenia sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady). Jak robić zakupy z głową, czyli co i jak kupować, aby nie zostać posiadaczem całej masy zbędnych, szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia rzeczy? 

Prowadzenie: Jolanta Królicka

Jolanta Królicka - artysta plastyk. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Jako ilustrator współtworzy program TVP, pt. "Supełkowe ABC", skierowany do dzieci niedosłyszących. Regularnie prowadzi autorskie zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach Twórczych Warsztatów w Fabryce sztuki w Łodzi.


Letnie warsztaty miejskie

9 -15 lipca 2018 - I Letnie warsztaty miejskie
13-19 sierpnia 2018 - II Letnie warsztaty miejskie

Siedmiodniowe intensywne warsztaty prowadzone przez specjalistów z dziedziny teatru, ruchu, tańca, plastyki i pszczelarstwa, z zakresu obserwacji i zdobywania wiedzy w prowadzeniu warsztatów integracyjnych, przeznaczone dla młodych animatorów. W trakcie sesji letniej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami pracy Teatru CHOREA, a także zobaczą jak zorganizowana jest praca w pszczelej rodzinie. Jak pszczoły wytwarzają miód, pyłek, wosk czy też propolis. Jakie właściwości posiadają produkty pszczele oraz jak wybrać dobry produkt. Jak postępować w przypadku użądlenia oraz wiele innych ciekawostek ze świata pszczół i prowadzenia pasieki.

 

Zapisy na warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00:
- mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

 

Organizator:

teatrCHOREA logo jpg 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 mkidn 


Projekt realizowany przy Współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi.

 

 szkoa logo

more

Czerwcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

CREATIVE WORKSHOPS IN FABRYKA SZTUKI IN JUNE

03-30.06.2018
Fabryka Sztuki in Lodz

Creative Workshops in Fabryka Sztuki in Lodz - in June 2018

 

EAR IN THE CITY - creative sound workshops for youth

date: 3.06.2018 (Sunday)
time: 11.00-13.00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street, and city spaces
participants' age: youth, 12-18 years old
duration: 120 minutes
cost: 10 pln per participant
leader: Filip Appel
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

CREATIVE SEWING WORKSHOPS - family sewing workshops

date: 3.06.2018 (Sunday)
time: 14:00-15:30
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: children, from od 7 years old with parents or adult guardians
duration: 90 minutes
cost: 10 pln per person
leader: Anna Raczkowska
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

LIKE CHILDREN - creative movement workshops for seniors

date: 5.06.2018 (Tuesday)
time: 11:00-12:30
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participant's age: adults, form 50 years old
duration: 90 minutes
cost: 10 pln per person
leader: Małgorzata Lipczyńska (CHOREA Theatre)
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

  

PRENATALUDIUM - creative music family workshops

date: 6.06.2018 (Wednesday)
time: 11:00-12:00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: pregnant women, children 3 months - 1,5 years old with parents or adult guardians
duration: 60 minutes
cost: 10 pln per person
leader: Paweł Odorowicz 

 

EAR IN THE CITY - creative sound workshops for youth

date: 10.06.2018 (Sunday)
time: 11.00-13.00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street, and city spaces
participants' age: youth, 12-18 years old
duration: 120 minutes
cost: 10 pln per participant
leader: Filip Appel
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

DRAMA WORKSHOPS - creative theatre workshops for youth and adults

date: 10.06.2018 (Sunday)
time: 13:00-15:00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: youth, form 17 year old and adults
duration: 120 minutes
cost: 10 pln per person
leader: Nikolett Gabri
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

KRAV MAGA - creative movement workshops for children

date: 11.06.2018 (Monday)
time: 16:15-17:15
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: children, 5-9 years old
duration: 60 minutes
cost: 10 pln per child
leader: Elina Toneva (CHOREA Theatre)
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

SENSOPLASTUSIE - creative sensory family workshops 

date: 14.06.2018 (Thursday) 
time: 15:00-16:00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: children, 1,5-5 years old with parents or adult guardians
duration: 60 minutes
cost: 10 pln per child
leader: Magda Gaj-Nowicka / Bergamutka
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

"PERFORMERS ODYSSEY" - crative workshops for youth and adults

date: 16-17.06.2018 (Saturday-Sunday)
time: 17.00-20.00 (Saturday), 12.00-15.00 (Sunday)
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: from 17 years old
duration: 2x3 hours
cost: 10 pln per person
leaders: Paweł Korbus, Marta Ryczkowska
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org 

 

WITH A WORD THROUGH THE BODY - creative theatre workshops for youth 

date: 20.06.2018 (Wednesday)
time: 16:00-17:30
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participant's age: youth, 14-18 years old
duration: 90 minutes
cost: 10 pln per person
leaders: Małgorzata Lipczyńska (CHOREA Theatre) , Majka Justyna (CHOREA Theatre)
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org 

 

SPIRIT OF THE HIVE - creative beekeeping workshops for children

date: 24.06.2018 (Sunday)
time: 10.00-13:00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: children, 8-15 years old
duration: 180 minutes
cost: 10 pln per child
leader: Marcin Sudziński
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org 

 

SPIRIT OF THE HIVE - creative beekeeping workshops for adults

date: 24.06.2018 (Sunday)
time: 15.00-18:00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: adults
duration: 180 minutes
cost: 10 pln per person
leader: Marcin Sudziński
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org 

 

KRAV MAGA - creative movement workshops for children

date: 25.06.2018 (Monday)
time: 16:15-17:15
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: children, 5-9 years old
duration: 60 minutes
cost: 10 pln per child
leader: Elina Toneva (CHOREA Theatre)
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

FATHER'S AND MOTHER'S WORKSHOPS - creative art family workshops

date: 30.06.2018 (Saturday)
time: 13:00-15:00
place: Fabryka Sztuki in Lodz, 3 Tymienieckiego Street
participants' age: children, 5-10 years old with parents or adult guardians
duration: 120 minutes
cost: 10 pln per child
leader: Jola Królicka
rezervations: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

more

Warsztaty Teatru CHOREA na Litwie

Warsztaty Teatru CHOREA na Litwie

17-21.06.2018
Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie, Litwa

W dniach 17-21 czerwca 2018 Teatr CHOREA przeprowadzi sesję intensywnych warsztatów teatralnych master class, w ramach modułu "Polish Theatre Days” podczas II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego TheATRIUM 2018 w Teatrze Dramatycznym w Kłajpedzie, na Litwie.

Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie to główna scena i zarazem ważne centrum kulturalne w tym nadbałtyckim mieście. Druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego TheATRIUM adresowana jest do publiczności z Litwy i sąsiadujących z nią państw bałtyckich. Młody, ale niezwykle ambitny festiwal cieszy się na Litwie znakomitą renomą. Zespół programowy festiwalu tworzą wybitni litewscy twórcy teatralni - reżyserzy i dramaturdzy. Obok polskich spektakli w programie festiwalu znalazły się widowiska spektakle z Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Białorusi oraz Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii. Polski teatr jest obecny na festiwalu w Kłajpedzie już po raz drugi - "Polish Theatre Days” jest stałym modułem tego młodego festiwalu. Ambicją TheATRIUM jest przedstawienie litewskiej publiczności przeglądu najciekawszych aktualnych zjawisk w polskim teatrze. W programie festiwalu znalazły się także warsztaty mistrzowskie prowadzone przez Tomasza Rodowicza, Elinę Tonevę i Tomasza Krzyżanowskiego z Teatru CHOREA.

Więcej informacji:

https://culture.pl/pl/wydarzenie/polish-theatre-days-w-klajpedzie
http://kldt.lt/en/theatrium-2018/
http://kldt.lt/en/renginiai/meistriskumo-klase-profesionaliu-aktoriu-kurybines-dirbtuves-chorea-teatras-lenkija-ii-tarptautinis-teatro-festivalis-theatrium/
https://www.facebook.com/events/576614566037160/


Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski i szansa doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – trójjedni, czyli połączenia ruchu, dźwięku i słowa w jednym działaniu. W trakcie warsztatów koncentrujemy się na pracy w grupie, pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych form ekspresji jednocześnie. Staramy się uruchomić 'organiczność' aktora na sposób zbliżony do tego jak definiował ją Grotowski. W metodzie CHOREI zawsze obecne są dwa główne wyznaczniki jakości: intensywność i ryzyko – zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamania własnych ograniczeń. Nie chodzi nam o pokazywanie i uczenie technik, ale o uruchomienie kreatywności każdego z uczestników. W trakcie naszych warsztatów zawsze dążymy do stworzenia nowego, twórczego spotkania i kreatywnego, artystycznego wydarzenia.

Warsztaty Teatru CHOREA zakończone zostana otwartym pokazem pracy.

data: 21 czerwca 2018 (czwartek)
godzina: 18:30
miejsce: Klaipėda Drama Theatre

prowadzący: Tomasz Rodowicz, Elina Toneva, Tomasz Krzyżanowski

Współorganizatorem Festiwalu Teatralnego TheATRIUM w Kłajpedzie jest Instytut Adama Mickiewicza.

 

more

Akcja artystyczna „1905. Człowiek niepodległy”

Akcja artystyczna „1905. Człowiek niepodległy”

23.06.2018
ulica Piotrkowska, Łódź

Zapraszamy na obchody 113. rocznicy Powstania Łódzkiego, które odbędą się 23 czerwca pod hasłem „1905. Człowiek niepodległy”.

Wydarzenie poświęcone jest tematowi odrodzenia walk niepodległościowych w latach 1905-1907. Opowie także o zmaganiach społecznych robotników i robotnic, kształtowaniu się niezależnego ruchu kobiecego, spółdzielczego czy związków zawodowych. Obchody będą miały charakter przemarszu artystycznego, który realizuje Teatr CHOREA. Widowisko odbędzie się na ulicy Piotrkowskiej, gdzie w roku 1905 robotnicy walczyli z wojskiem na barykadach. Teatrowi CHOREA towarzyszyć będą: Krakowski Chór Rewolucyjny i Warszawski Chór Rewolucyjny "Warszawianka".

data: 23 czerwca 2018 (sobota)
godzina: 14:00
start: na ul. Piotrkowskiej 106, przy pasażu Schillera w Łodzi

Po wydarzeniu zapraszamy na afterparty do klubu Żarty Żartami, od godz. 18:30.

Organizatorzy: Klub Krytyki Politycznej w Łodzi i grupa historyczna „Łodzianka”.

Patronaty / Matronaty:
Histmag.org, Le Monde Diplomatique - edycja polska, obywatel, Plaster Łódzki, Radio TOK FM, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Miasto Ł - Łódzka Gazeta Społeczna

Kontakt: rewolucja1905@krytykapolityczna.pl

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Prezydent Miasta Łodzi.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Spektakl teatralny finansowany jest ze środków Łódzkiego Centrum Wydarzeń w ramach programu „Kultugranty"

Projekt wspierany przez Centrum OPUS w ramach Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Uwaga!

Na obchodach będziemy rozdawać flagi, sztandary, banery, gazety, śpiewniki, itp. Wszelkie Wasze symbole, flagi, sztandary, banery, portrety, wizerunki, wyraźne symbole polityczne na ubraniach, itp., itd., należy uzgodnić z organizatorami najpóźniej na dwa dni przed wydarzeniem (do końca dnia 21 czerwca 2018). W przeciwnym razie nie będzie można z nich korzystać na obchodach. To samo dotyczy rozdawania gazet, biuletynów, ulotek, itp., itd., i innych gadżetów.
Na wydarzenie nie będzie można wnieść flag, banerów i transparentów partyjnych oraz flag, banerów, transparentów grup nie będących współorganizatorami.
Chcemy uniknąć sytuacji problematycznych i zapewnić spokojny przebieg obchodów. Jest to wydarzenie artystyczne, popularyzujące temat Rewolucji 1905 roku, a nie event polityczny. Symbolika totalitarna jest oczywiście zakazana.

 

more

"Studium o Hamletach" na Festiwalu V4 na Węgrech

"Studium o Hamletach" na Festiwalu V4 na Węgrech

06.07.2018
Danube Bend Theatre w Vac, Węgry

Zapraszamy na spektakl „Studium o Hamletach” Teatru CHOREA i Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Danube Bend Theatre w Vac, na Węgrzech, podczas V4 Festival and Theatre Meeting 2018.

data: 6 lipca 2018 (piątek)
godzina: 17:00
miejsce: Danube Bend Theatre w Vac, Węgry

więcej informacji:
http://v4fest.eu/hamlet-esettanulmany/
https://www.facebook.com/events/224731394789779/

 

Spektakl "Studium o Hamletach"

Twórcy: Teatr CHOREA, Akademia Teatralna im. A.Zelwerowicza w Warszawie
Na motywach tekstów: „Hamlet” Williama Szekspira, „Studium o Hamlecie” Jerzego Grotowskiego, „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego 

Reżyseria: Waldemar Raźniak (Akademia Teatralna), Tomasz Rodowicz (Teatr CHOREA)
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Choreografia: Janusz Adam Biedrzycki i zespół
Scenografia: Tomasz Rodowicz
Projekcja: Krzysztof Olszowiec, Paweł Klepacz, Tomasz Rodowicz
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Hamleci: Martyna Byczkowska (Akademia Teatralna), Joanna Chmielecka (Teatr CHOREA), Anna Lemieszek (Akademia Teatralna), Elina Toneva (Teatr CHOREA), Janusz Adam Biedrzycki (Teatr CHOREA), Mateusz Burdach (Akademia Teatralna), Piotr Janusz (Akademia Teatralna), Michał Jóźwik, Aleksander Kaźmierczak (Akademia Teatralna), Jakub Kordas (Akademia Teatralna), Vova Makovskyi (Akademia Teatralna)

Warszawska Akademia Teatralna i łódzki Teatr CHOREA realizują wspólnie projekt teatralny pt. „Studium o Hamletach”, wyznaczający współczesne myślenie o Szekspirze, poprzez pryzmat tekstów Wyspiańskiego i Grotowskiego. Studenci II i III-go roku wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej i aktorzy Teatru CHOREA pod kierunkiem Waldemara Raźniaka i Tomasza Rodowicza podjęli próbę zmierzenia się z tekstem „Hamleta” Szekspira, sięgając do zachowanych scenariuszy spektaklu Jerzego Grotowskiego z roku 1964, zatytułowanych „Studium o Hamlecie”, do recenzji i relacji aktorów Teatru 13 Rzędów oraz do tekstu „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego.

„Chcieliśmy postawić siebie w tym punkcie, w którym stał zespół Grotowskiego ponad 40 lat temu. W punkcie niewiadomej, w punkcie rozdroża i zapowiedzi klęski w obliczu mierzenia się z wielkim tekstem.” (T. Rodowicz)

Premierowe prezentacje spektaklu Raźniaka i Rodowicza poprzedzone zostały sesjami prób i treningów fizycznych nawiązujących do metody Grotowskiego, pracą z tekstem Szekspira i wspólnym budowaniem dramaturgii spektaklu. Aktorzy sami wyszukiwali w dramacie Szekspira teksty najbliższe ich własnym doświadczeniom. Spektakl przekracza fabułę dramatu i jest wzbogacony o osobiste wypowiedzi aktorów dotyczące ich życiowych wyborów i własnej tożsamości. Spektakl jest próbą odpowiedzi na pytanie kim dziś jest Hamlet? Dlaczego Grotowski za Wyspiańskim umieścił go na polskiej wsi, na cmentarzu? I najważniejsze: czy można dziś Grotowskim czytać Szekspira?

"Projekt nawiązuje do awangardy teatralnej lat sześćdziesiątych, którą reprezentował Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, co zbiega się z ogłoszeniem roku 2017 rokiem stulecia awangardy polskiej. Nie tworzymy jednak żadnej rekonstrukcji dzieła Grotowskiego. Zainspirowani odwagą i klęską tamtej próby szukamy własnej narracji i własnego ryzyka. Przekroczeniem typowych metod budowania spektaklu jest u nas sposób potraktowania tekstów zarówno Szekspira, Wyspiańskiego jak i Grotowskiego. Nikt do tej pory takiej próby nie podjął." (T. Rodowicz)

 

more

Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA

CHOREA Theatre Intensive Workshops

25-28.10.2018
CHOREA Theatre

We invite you to CHOREA Theatre Intensive Workshops
"BODY / MOVEMENT / VOICE" – MULTIDIMENTIONAL ACTOR"
25-28th October 2018

CHOREA Theater Workshops are based on intensive actors training. They focus on waking up the organicity of an actor, by working with the body, dinamic movement, voice, rhythm and musicality, and on applying all these means of expression simultaneously into one stream of action. The workshops also focus on the concept of collective actor, based on intensive work with a partner and multidimensional, polirhythmic and poliphonic ways of working with the group.

The CHOREA's method of work consists of two main qualities: intensity and risk - both physical and resulting from the necessity to overcome one's own limitations and exceed one's own abilities. CHOREA workshops go beyond presenting and teaching techniques. They lead to activate the creativity of each participant ant the group, and create a dynamic, creative, artistic meeting.


THE PROGRAMME OF CHOREA INTENSIVE WORKSHOPS INCLUDES:

1. WORKING WITH THE BODY:
- Intensive physical workout with elements of acrobatics, martial arts and contemporary dance techniques
- Working with the partner and the space, learning how to support and secure the partner
- Working on body awareness, group awareness and concentration
- Working on dynamics and expression of movement, and on improvisation skills
- Learning choreographies inspired by iconography of ancient myths and iconography of contemporary culture, combined with intensive work with rhythm and musicality

2. WORKING WITH THE VOICE:
- Developing natural vocal possibilities, learning how to speak freely
- Opening the voice by using various vocal excercises and breathing techniques
- Activating body resonators, working on individual timbre and group sound
- Working with semi-tones, complex harmonic consonances, voice phenomenas and decorations
- Working with polyphonic songs from various folk traditions arranged by CHOREA musicians

3. WORKING WITH THE RHYTHM AND MUSICALITY:
- Working with irregular rhythms
- Activating the musicality of the whole body and the whole group
- Working with the common pulse of the group in action
- Working with complex coordination and rhythmic exercises, which incorporate simultaneous use of voice and movement

 

 

Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA

 

 

Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA2

 

 

Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA4WORKSHOPS TIMETABLE:

25th October 2018 (Thursday)
h. 10:00-17:00 opening of the workshops, first intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:00-19:00 - meeting with CHOREA Theatre group and presentation of the handbook 'Actors phisical training. From individual to group actions', created by CHOREA

26th October 2018 (Friday)
h. 10:00-17:00 - second intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:30-19:00 - visiting the Book Art Museum in Lodz

27th October 2018 (Saturday)
h. 10:00-17:00 - third intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:00-19:00 - film presentation of selected theater performances, concerts and artistic projects created by CHOREA Theatre

28th October 2018 (Sunday)
h. 10:00-17:00 - fourth intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:00-19:00 - final workshops presentation, and closure of the workshops


WHO LEADS THE WORKSHOPS: 
Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Krzyżanowski, Elina Toneva, Małgorzata Lipczyńska, Majka Justyna


WHO CAN PARTICIPATE IN THE WORKSHOPS: 
Workshops are aimed at actors, dancers, musicians, performers, theater instructors, animators and practitioners, and people passionate about theatre, dance and music.


WHERE THE WORKSHOPS TAKE PLACE: 
In CHOREA Theatre workshop space, placed in Fabryka Sztuki in Lodz and in Art_Inkubator in Fabryka Sztuki in Lodz spaces, (3 Tymienieckiego Street), placed in beautifully revitalized, 19th century, pre-war red brick buildings belonging to Karol Scheibler and Ludwik Grohman. At present it is a cultural and entrepreneurial center of the young creative industries, growing and developing. Among them you may find Format cafe and club, serving delicious coffee and food - it is here that the workshops participants will eat their lunches. Format also regularly organizes great concerts, to which our workshops participants are invited.

 

 

Retro 235 www.harmonyart.eu

 

1 14

 

 

MG 1539 www.harmonyart.eu

 COST OF THE WORKSHOPS: 
900 PLN / 225 EURO (without accomoddation) 
1200 PLN / 300 EURO (with accomoddation)

The price of the workshop includes: two-course lunch meal per day (vegetarian or meat choice), visiting The Book Art Museum in Lodz, entrance to concerts organized by Format Cafe and Club. On site we also provide coffee, tea, water, fruits and snacks. Travel costs are covered by the participants. Upon completion of the workshops participants will receive a certificate and a workshop script.


HOW TO APPLY TO THE WORKSHOPS:
Applications are accepted until 20 September 2018.
Please send the applications to: chorea.warsztaty@gmail.com
Please include bio, CV or short letter of motivation to each application.

INFORMATION ABOUT THE LEADERS:
CHOREA THEATRE is a vibrant group of artists, performers, musicians, dancers, actors, theatre practitioners and theorists. The name of the group is borrowed from an Ancient Greek term, meaning a three-unity of music, word and movement. CHOREA Theatre was founded in 2004 in Lublin. Since 2004 the company have been working in several locations: Naleczow, Srebrna Gora and Warsaw, they also cooperated with Erthfall Dance Theatre in Cardiff (Wales). Since 2007 they established a permanent base in the city of Lodz, co-founding with Lodz Art Centre a cultural institution named Fabryka Sztuki and they own an amazing industrial theatre spaces (for rehearsals, performances and workshops) situated in the 19th Century factories, named Art_Inkubator in Fabryka Sztuki in Lodz.
At the beginning of their activity, the group was carrying out a research on the sources of dance and music, exploring the Antique culture. Currently they deal with contemporary forms of theater, music, dance, performance and modern literature, creating performances and concerts in which tradition and modernity are confronted. The group focuses on problems and condition of modern human. Inspired by the great reformers of theatre: Kantor, Wyspiański and Grotowski, they develop their own method of work and a new way of creating modern theater. The team worked out their own training technique, working with the body, voice and rhythm, working with a partner and working in a group. The purpose of the method is to study the matter of motion, sound and words, combined into an integral whole. CHOREA also focuses on working in environments at risk of social exclusion.
During 13 years of activity CHOREA Theatre fully developed its educational and artistic work. CHOREA artists organized many international workshop sessions, transnational artistic projects, 4 editions of their own International Theatre Festival Retroperspektywy, and created more than 40 theatre productions, performances, and concerts. In 2015 CHOREA artists recorded a musical album “Lulabies” and published actors training handbook "Actors phisical training. From individual to group actions". CHOREA group collaborates with artists from all over the world: USA, Great Britain, Israel, Spain, India, Greece, Italy, Bulgaria, Syria, Japan, Russia, Belarus, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Georgia, Moldova, etc.
During last years CHOREA Theatre presented their performances, concerts and intensive workshop sessions all over the world. In 2009 CHOREA performed during International Meeting on Ancient Drama Festival in Delphi, (Greece). In 2010 we cooperated with Rosanna Gamson Worldwide Theatre in Los Angeles (USA). In 2011 we presented our work in Escena Contemporanea Festival in Madrid (Spain) and in Mayerhold Theatre Centre in Moscow (Russia). In 2012 we visited Stage Centre in Tel Aviv (Israel). In 2011, 2012 and 2013 we performed on Bharat Rang Mahotsav - the biggest international Theatre Festival in India. In 2014 and 2015 we showed our performances in Art Carnuntum Verein für Kunst Geschichte Theater Kultur Festival in Art Carnuntum (Austria). In 2015 we presented our work in Luxembourg (Luxembourg) and in Chisnau (Moldova). In 2015 and 2016 we performed in Tbilisi International Festival of Theatre (Georgia). In 2016 we leaded masterclass workshops in Theatre Academies in: St.Petersburg (Russia), Yerevan (Armenia), Warsaw (Poland), Chisnau (Moldova), Minsk (Belarus) and in China. In 2017 we performed in Berlin (Germany), Stockholm (Sweden) and in St.Petersburg (Russia).

 

Tomasz Rodowicz fot. Pola Amber 2

TOMASZ RODOWICZ
Artistic Director of CHOREA Theatre. Theatre director, actor, musician, educator, theatre instructor, university lecturer, earlier also a historian of philosophy. Born in 1951 in Warsaw. Graduate of the Faculty of History of Philosophy at the Warsaw Theological Academy. Co-founder of Poland’s first social therapy centre for young drug addicts. He collaborated with Jerzy Grotowski in 1974-1979. Co-founder of the Centre for Theatre Practices 'Gardzienice' and its member in 1977-2003. Co-founder of CHOREA Theatre and its leader since 2004. Artistic director of Fabryka Sztuki in Lodz since 2007. Artistic director of International Theatre Festival Retroperspektywy and Nationwide Theatre Festival Perspektywy. Leader of many international artistic, educational and didactic projects and research expeditions. Innovative musical and physical training expert and theatre workshop specialist. Worldwide authority in leading workshops for actors, dancers, singers, musicians, theatre instructors and culture animators. Author of a handbook 'Actors phisical training. From individual to group actions'.

 

elina toneva 2

ELINA TONEVA
Actress, vocalist, singer, performer, theatre instructor. Born in Sofia (Bulgaria). Graduated from Graphic Design Faculty in the Academy of Fine Arts in Lodz. Instructor of Sport and Recreation in Academy of Physical Education in Poznan. Instructor of stage movement and singing in Film School in Lodz. Instructor of Krav Maga - Israeli self-defense and combat system. Training expert of marshal arts, combat and self-defense systems. One of the founders of 'Ancient Orchestra' - musical project in Center of Theatre Practices Gardzienice. Member of CHOREA Theatre Association since 2004. One of the leaders in CHOREA's educational and workshop program. Instructor of traditional Balkan vocal and dance techniques. Experianced in leading fisical, vocal, and dance workshops for actors, musicians, dancers and theatre instructors all over the world. Theatre workshop leader, physical theatre training specialist.

 

frame 18

JANUSZ ADAM BIEDRZYCKI
Actor, dancer, choreographer, theatre instructor. A graduate of the Faculty of Humanities, specialization: Cultural Studies, Folklore and Ethnology, Theater Studies and Film Studies at the University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin. A graduate of Cultural Management at the Institute of Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts of the University of Lodz. Co-founder and member of CHOREA Theatre Association. Graduate of 'Educator in the theater' course, organized by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw. He collaborates with neTTheatre in Lublin, Pinokio Puppet and Actor Theatre in Lodz, Cinema Theatre in Michalowice and Kana Theatre in Szczecin. Choreographer and co-director of performances: 'Roosteras, badgers and other goats' and 'Fall - PsychoSomaticGaym' monodrama. Originator and producer of the series of workshops completed by the 'The Ugly' performance. Scholar of the Ministery of Culture and National Heritage in 2010 and 2014 and scholar of the Office of the City of Lodz in 2013 and 2017. Initiator and executor of 'Vidomi' project and 'Vidomi-Continuation' project, which was a series of dance workshops with the participation of blind and visually impaired people, completed by two performances 'Vidomi' and 'The Darkness'. Co-author of a handbook 'Actors phisical training. From individual to group actions'. Experienced in leading theatre and dance workshops all over Poland and abroad. 

frame 263

MAŁGORZATA LIPCZYŃSKA
Actress, dancer, choreographer, culture animator and pedagogue. Born in Zamosc. Lives in Lodz. Graduated from Social and Cultural Studies on UMCS University in Lublin (Poland). Dancer in the 'Labyrinth Dances' group. Co-founder and member of CHOREA Theatre Association. In 2006-2008 worked as choreographer, theatre and dance workshop instructor in Juliusz Osterwa Theatre in Lublin. As an actress, dancer and performer she cocreated many interdisciplinary theatre and artistic projects, for example: 'maProject' (international dance project in Vilnus, Lithuania), 'Kukła-Kantor/Remix' (neTTheatre, Lublin), 'Project Mermaids' (dir. Gerald Tyler, Warsaw), 'From the other side' (Korniag Theatre, Minsk). In 2011 she created her monodrama performance „forsuremaybe”, based on texts of Romanian writer Aglaia Veteranyi. She also worked as a dance instructor in creating an awarded CHOREA Theatre musical and dance performance 'Oratorium Dance Project'. Since 2012 she cooperates as dancer, writer and choreographer with KIJO Dance Theatre - a contemporary dance formation. She is an experienced theatre and dance workshop leader. She cooperates with the Warsaw University andInstitute of Polish Culture in Warsaw as a theatre instructor.

frdame 139

TOMASZ KRZYŻANOWSKI
Composer, musician, arranger, producer, vocalist, multi-instrumentalist. Music director in CHOREA Theatre. Born in 1983 in Swidnik (Poland). Draws inspiration from different musical cultures and musical styles, mainly from the Middle and Far East, India, Iberian Peninsula, Ancient Greece and Balkans. Composition is his main occupation. He composes music for theatre, movies, art projects, performances, animation, computer games. He is a co-creator and member of CHOREA Theatre Association, where since 2004 he coordinates and leads the musical work. Since 2011 he is the leader of CHOREA Theatre Choir. He is a co-founder and percussionist in alternative Lodz music band The Blue Rabbit. Since 2006, together with CHOREA Theatre, he regularly leads theatre, music, rhythm workshops all around the world (in RedCat and CalArts in Los Angeles, Center for the Arts at Delphi, in St. Donats Atlantic College in Wales, in Old Tehelni Slovakia, Meyerhold Center in Moscow, at the Theatre Atalaya in Sevilla, in Espacio Espiral in Santander, at the Festival of Giving Voice in Aberystwith, at the Grotowski Institute in Wroclaw and many others). The workshops are intended for actors, musicians, dancers, performers.

 

MJustyna1 2

MAJKA JUSTYNA
Actress, dancer, performer, culture manager and ashtanga yoga teacher. Member of CHOREA Theatre Association where she is working on various fields and is responsible for planning, fundraising coordinating and producing performances, concerts, educational, theatre and social projects. She danced since she was 5 years old, starting with folk dance and ballet, then discovering contemporary technics and contact improvisation, falling in love for couple of years in argentinian tango. She practices Ashtanga Vinyasa Yoga, focusing on steady development and finding harmony between body and mind. She cooperated with various artists in dance and theatre projects, for example with: Yukari Uto 'Nigero' project, Zorka Wollny 'Museum' and 'Composition for 12 actors and Lido factory' projects, v-js ElektroMoon on "Octopus Mantra" project, short movies 'Tactum' and 'Grzeczny-grzeszny' and dace performances 'Agui y Ahora' and 'Flying Circus'. MORE INFORMATION ABOUT OUR PARTNERS:
Fabryka Sztuki: http://www.fabrykasztuki.org/eng/
Art_Inkubator: http://www.artinkubator.com/
Format: https://www.facebook.com/Formatlodz/
Book Art Museum: http://www.book.art.pl/index.php/en/

 

REGULATIONS OF PARTICIPATION IN CHOREA THEATRE INTENSIVE WORKSHOPS: 

1. CHOREA Theatre Intensive Workshops can be attended by people over the age of 16. Participants under the age of 18 can participate in the workshops if they provide a written consent of a parent or legal guardian.
2. For verification, each participant must report in person or submit an authorization from another person on the first day of the workshop.
3. Each participant will take part in the workshops at his/her own responsibility, which will be confirmed by signing the consent of the workshops participation. The consent will be send to each participant by e-mail.
4. Each participant should have up-to-date insurance against accidents. In case of any accident CHOREA Theater is not responsible.
5. The workshop participant agrees to publish his/her image for the purposes of the event's documentation and promotion on the Internet, press, television and other types of advertising media.
6. The cost of participation in CHOREA Theatre Intensive Workshops organized and run by CHOREA Theatre on OCTOBER 25-28, 2018 is 900 PLN / 225 EURO (without accomoddation) or 1200 PLN / 300 EURO (with accommodation). This is a full workshop fee and cannot be reduced depending on the lesser number of workshop days/hours in which the participant took part.
7. The price of the workshop includes two-course lunch meal per day (vegetarian or meat choice), a visit in the Book Art Museum, entry to concerts organized by Format. The organizer provides water, coffee, tea, snacks and fruits for the participants, during the whole workshop. After the end of the workshop the participants will receive a certificate and a workshop script.
8. Travel costs are covered by the participants.
9. Full payment for participation in the workshops must be recorded on the bank account of the CHOREA Theatre within 7 days after the organizer sends a return e-mail confirming the participant's entry to the workshop. If payment is not recorded within the above deadline, the reservation is canceled. The final deadline for the transfer is SEPTEMBER 20, 2018.
10. CHOREA Theatre will inform the participant about receiving the payment by e-mail, and will confirm the attendance to the workshops.
11. Payment should be made to Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285 (Swift code: ALBPPLDW). The title of the transfer must include the name of the participant and the form "Warsztaty Teatru CHOREA".
12. The organizer may issue a VAT invoice.
13. The organizer accepts the applications to the workshops until SEPTEMBER 20, 2018, to the e-mail address: chorea.warsztaty@gmail.com. The application should include bio, CV or short motivation letter.
14. CHOREA Theatre will return the payment to the sender's account if the participant resigns before SEPTEMBER 20, 2018. Resignation reported after SEPTEMBER 20, 2018 means that the participant can not recover his payment.
15. At SEPTEMBER 20, 2018, CHOREA Theatre will send e-mails to all participants, informing them whether a workshop group has been created.
16. If the optimum number of participants will not be collected, the workshop will be canceled and all payments will be returned to the sender's accounts.
17. The organizer has the right to cancel the workshops for reasons beyond his control at a later date. In that case all payments will be returned to the sender's accounts.
18. The workshops will be conducted in Polish and English.
19. The final interpretation of the regulations belong to the organizers.

Please read the regulations before making a workshop payment.
Making a payment is unequivocal with the acceptance of terms and conditions of the regulations.

more

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.